Trwa ładowanie...
djyd99u
djyd99u
espi

MISPOL S.A. - Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie ni...

MISPOL S.A. - Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie nieważności alternatywnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. (75/2013)
Share
djyd99u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie nieważności alternatywnie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał odpis pozwu, wniesionego do Sądu Okręgowego w Białymstoku przez pełnomocnika procesowego BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bakalland"), w przedmiocie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenia Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o treści której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 67/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. Bakalland w ww. pozwie z dnia 8 lipca 2013 roku wniósł o uchylenie Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Ponadto Spółka informuje, że wraz z niniejszym powództwem Bakalland wniósł o udzielenie zabezpieczenia swojego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 11/2013 z dnia
4 lipca 2013 roku. W raporcie bieżącym nr 73/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. Emitent poinformował o otrzymaniu postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w/w powództwa Bakalland. Tytułem uzasadnienia w/w pozwu Bakalland wskazał, że przedmiotowa Uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy a także z dobrymi obyczajami oraz godzi w interesy Spółki i ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
djyd99u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-07-24 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djyd99u

Podziel się opinią

Share
djyd99u
djyd99u