Trwa ładowanie...
d45vfpg
espi
22-11-2010 17:39

MIT - Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. w sprawie mechanizmu rozliczania p...

MIT - Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. w sprawie mechanizmu rozliczania projektów loteryjnych (56/2010)

d45vfpg
d45vfpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. w sprawie mechanizmu rozliczania projektów loteryjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
składa oświadczenie następującej treści:"W związku z publikacją Pulsu Biznesu z dnia 22 listopada 2010r. autorstwa Pana Redaktora Dawida Tokarza pt.: "MNI tworzy mity w MIT" dotyczącymi rzekomego "kreowania" wyników Spółki w celu uzyskania odpowiedniego parytetu wymiany akcji, Zarząd MIT S.A. oświadcza, że tezy zawarte w publikacji są nieprawdziwe, nieobiektywne i stronnicze.Grupa MIT S.A. w związku ze specyfiką prowadzonej działalności polegającej na organizacji dużych projektów loteryjnych - przedstawia mechanizm rozliczania dużych i długotrwających loterii w celu obiektywnej oceny zawartości merytorycznej artykułu prasowego.Przy realizacji dużych projektów loteryjnych uzyskane przychody często nie występują równocześnie z rzeczywistymi kosztami i nie odpowiadają okresom rozliczeniowym, w których dana loteria jest realizowana. Podobnie jest w przypadku loterii, gdzie nagrody wydawane są z opóźnieniem do trzech miesięcy i
stanowią rzeczywisty koszt uzyskania przychodu, choć w dacie sporządzenia bilansu nie ma jeszcze zaksięgowanych faktur. To samo dotyczy kosztów marketingu i zakupu czasu reklamowego, których rozliczenie następuje także z opóźnieniem.W spółkach Grupy MIT księgowanie następuje w oparciu o respektowaną zasadę memoriałową na podstawie prognoz. Taki sposób polega na rozliczaniu kosztów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych kosztów. W efekcie pozwala na przypisanie każdemu przychodowi odpowiadających mu kosztów. Należy dodać, że rezerwy są księgowane na potrzeby loterii i rozwiązywane w momencie zaliczenia właściwych faktur w koszty i tak naprawdę nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny skuteczności biznesu, jak są zapisane, bo muszą być albo kosztem, a jeśli nie ma formalnej podstawy rozliczenia - rezerwą.Należy podkreślić, że MIT S.A. jest liderem polskiego rynku mobilnych usług dodanych i organizuje rocznie kilkadziesiąt konkursów i loterii różnego rodzaju. Stosowana metoda
księgowania gdzie każdemu przychodowi przypisany jest rzeczywisty koszt jest poprawna, a pisanie o tworzeniu papierowych zysków przez P. Tokarza świadczy o niewiedzy lub złej woli. Ponieważ po raz kolejny Pan Redaktor Tokarz pomija fakty, które są niewygodne dla jego własnych tez Zarząd Spółki uchyla się od komentowania opisanych tendencyjnie i wybiórczo zdarzeń.Zarząd MIT S.A. oświadcza nadto, że w przyszłości także będzie stosował powyższy sposób księgowania, który jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości."Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vfpg

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektorwg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vfpg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45vfpg