Trwa ładowanie...
d2jlkpx
espi
13-11-2012 10:15

MIT - Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o. (51/2012)

MIT - Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o. (51/2012)

Share
d2jlkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka" lub "MIT") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2012 roku PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Audytor") rozwiązał umowę w zakresie realizacji usług audytora do spraw szczególnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. O wyborze przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 w dniu 21 czerwca 2012 roku biegłego rewidenta do spraw specjalnych oraz zakresie prac, Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku. W konsekwencji podjętej uchwały Zarząd MIT zawarł z Audytorem Umowę na wykonanie usług doradczych, której przedmiotem było wykonanie przez Audytora badania zagadnień wymienionych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, o których mowa powyżej. Wobec przyjętego przez Spółkę trybu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zrealizowanych w ostatnich latach transakcji oraz podania ich obiektywnej oceny do publicznej wiadomości akcjonariuszy oraz całego rynku, sprawa ta będzie przedmiotem dalszego procedowania. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawi dalszy sposób procedowania w powyższej sprawie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jlkpx