Trwa ładowanie...
d4farph
d4farph
espi

MIT - Ustanowienie Nadzorcy Sądowego w spółce zależnej Emitenta (14/2014)

MIT - Ustanowienie Nadzorcy Sądowego w spółce zależnej Emitenta (14/2014)
Share
d4farph
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Ustanowienie Nadzorcy Sądowego w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej ?Spółką? bądź ?Emitentem?) przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 16 października 2014 roku otrzymał od spółki zależnej MNI Premium S.A. informację, że w wyniku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A. został ustanowiony nadzorca sądowy w spółce MNI Premium S.A..

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4farph

Podziel się opinią

Share
d4farph
d4farph