Trwa ładowanie...
d1vcdwb

MKiDN ws. informacji podawanych mediom przez Z. Rybczyńskiego (komunikat)

...

Share
d1vcdwb

17.10. Warszawa - MKiDN informuje:

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje podawane mediom przez pana Zbigniewa Rybczyńskiego MKiDN oświadcza:

Pan Zbigniew Rybczyński został zaangażowany w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu do realizacji autorskiego projektu budowy innowacyjnego ośrodka badawczo - twórczego w dziedzinie multimediów. Pan Zbigniew Rybczyński był współtwórcą tego projektu, realizowanego zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Zbig Vision Zbigniew Rybczyński jak i w ramach stosunku pracy łączącego go z CeTA- początkowo na stanowisku Dyrektora Programowego, a następnie- Dyrektora Artystycznego i Rozwoju Technologii. Budowa Studia miała być realizowana w latach 2010-2011 r. i kosztować 6 mln zł. Pomimo upływu kolejnych dwóch lat i przekroczenia budżetu projektu o 2,5 mln zł Studio nie jest gotowe.

Stworzone Studio, w sposób znaczący odbiega od zatwierdzonych projektów wykonawczych i nie spełnia podstawowych parametrów umożliwiających odbiór urządzeń przez odpowiednie służby (inspekcja techniczna, budowlana, p.poż i bhp)
. Po przeprowadzeniu w styczniu i lutym 2013r. pierwszych testowych nagrań filmowych, jednoznacznie stwierdzono, że system nie jest gotowy do pracy - występują liczne usterki techniczne, które pociągają za sobą konieczność ponoszenia kolejnych nakładów finansowych na zakup materiałów i urządzeń lub wykonania koniecznych konstrukcji. Występujące usterki do dziś nie zostały wyeliminowane, zatem nieprawdziwe są twierdzenia: "budowa studia dobiegła końca" oraz " cały mój zespół w zasadzie już prawie przygotowany do wspaniałych prac, w studio wyposażonym w najnowocześniejszą na świecie technologię obrazu". CeTA musi wykonać na nowo całą dokumentację techniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby odpowiednie służby państwowe mogły rozpatrzeć wniosek o dopuszczenie studia do
eksploatacji.

d1vcdwb

W rozmowie, która miała miejsce w PISF w obecności przedstawiciela MKiDN, Pan Zbigniew Rybczyński przekazał Ministrowi Kultury ultimatum, że albo do 30 listopada zwolni całą administrację oraz całe kierownictwo CeTA i dołoży środki na zatrudnienie kolejnych ludzi, badania i uruchomienie Studia albo Pan Rybczyński podejmie decyzję o wyjeździe z Polski. Jednocześnie, Pan Zbigniew Rybczyński nie potrafił udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytania: ile czasu potrzebuje na uruchomienie Studia i ile to jeszcze ma kosztować? Poinformował natomiast, że w skład zrealizowanych projektów technicznych Studia wchodzą elementy, które stanowią Jego własność i po wymontowaniu których niemożliwe będzie korzystanie z zakupionego przez CeTA sprzętu. Poproszony został o listę tych elementów - niestety jej nie dostarczył. To z środków masowego przekazu MKiDN dowiedziało się, że podobno chodzi o "tony sprzętu". Nie jest to prawdą, bowiem dokonana inwentaryzacja wskazuje, że sprzęt zainstalowany w Studio został zakupiony ze środków
publicznych.

Ze uwagi na to, że za realizację projektu odpowiadał Pan Zbigniew Rybczyński, MKiDN uważa, że kierownictwo CeTA miało powody do zakończenia współpracy. Decyzja taka mieści się w ustawowej samodzielności funkcjonowania instytucji kultury i kompetencjach dyrektora. Z dokumentów przekazanych do MKiDN wynika, że dyrektor CeTA odwołał ze stanowiska Pana Zbigniewa Rybczyńskiego z zachowaniem ustawowego (miesięcznego) terminu wypowiedzenia, z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy.

Złożone do prokuratury zawiadomienie przez obecnego dyrektora CeTA dotyczy szeregu nieprawidłowości zarówno w zakresie obrotu dokumentami jak i dysponowaniu powierzonymi instytucji środkami publicznymi. Prokuratura wszczęła postępowanie "w sprawie". Pan Zbigniew Rybczyński nie został przez kogokolwiek oskarżony.

Do MKiDN nie wpłynęło żadne pismo od Pana Zbigniewa Rybczyńskiego.

d1vcdwb

Nie jest prawdą jakoby podczas spotkania z Panem Zbigniewem Rybczyńskim w obecności dyrektora CeTA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakazał produkcji filmowej w Wytwórni. Minister nadał zarządzeniem nowy statut CeTA, w którym jedną z form działalności instytucji jest produkcja i koprodukcja filmów. Statut jest obowiązujący i stanowi podstawowy dokument, który określa cele i zadania tej instytucji. Ze względu na dobro wszczętego postępowania prokuratorskiego oraz toczącej się kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, a także audytu wewnętrznego (techniczny i finansowy), MKiDN w niniejszym oświadczeniu odnosi się wyłącznie do nieprawdziwych informacji przekazywanych mediom przez P. Zbigniewa Rybczyńskiego.

Uważamy, że pomimo zakończonej współpracy z panem Zbigniewem Rybczyńskim - CeTA ukończy projekt, który będzie służył zarówno potrzebom produkcji filmowej jak i profesjonalnej edukacji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d1vcdwb

Podziel się opinią

Share
d1vcdwb
d1vcdwb