Trwa ładowanie...
d11ov7u

MNI - Informacja od Akcjonariusza w przedmiocie "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji s ...

MNI - Informacja od Akcjonariusza w przedmiocie "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A." (7/2015)

Share
d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja od Akcjonariusza w przedmiocie "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A." | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej ?Spółką? bądź ?Emitentem?) przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał w dniu wczorajszym tj. 5 lutego 2015 roku, od akcjonariusza spółki Com. Investment sp. z o.o. informację o zrealizowaniu i rozliczeniu ?Zaproszenia do składania ofert Sprzedaży akcji MNI S.A. z siedzibą w Warszawie? (zwanego dalej ?Zaproszeniem?). W ramach Zaproszenia spółka Com. Investment sp. z o.o. nabyła 4.486.686 akcji (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) po cenie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy), za każdą akcje, które stanowią 4,53% kapitału zakładowego Spółki. Spółka Com. Investment sp. z o.o. dokonała redukcji, na warunkach określonych w Zaproszeniu, w wyniku której nabyła od akcjonariuszy 16% zaoferowanych przez nich akcji. Ponadto spółka Com. Investment sp. z o.o. zaproponowała Emitentowi nabycie od niej 4.486.686 akcji (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt
sześć) MNI S.A. w cenie stanowiącej sumę kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) i WIBOR 1M oraz 3% z kwoty 1,50 zł za każdą z akcji MNI S.A. Spółka informowała o Zaproszeniu w raportach bieżących, nr: 35/2014 w dniu 14.11.2014r., nr 37/2014 w dniu 25.11.2014r., nr 42/2014 w dniu 12.12.2014r., nr 48/2014 w dniu 23.12.2014r., | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-535 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Trzech Krzyży | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Andrzej Jerzy Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u