Trwa ładowanie...
d1cwwiw

MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (6/2012)

MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (6/2012)

Share
d1cwwiw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu skupu akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, (tj. 09 stycznia 2012 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej MNI Telecom), iż w dniu 09 stycznia 2012 roku MNI Telecom nabyła na własny rachunek 9.951 sztuk akcji MNI. Akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych MNI, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 22 września 2011 roku, w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku oraz innych celach według uznania Zarządu Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r. W dniu 09 stycznia 2012 r. MNI Telecom nabyła 9.951 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,010% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia
jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,95 zł. Przed dokonaniem powyżej wspomnianych transakcji MNI Telecom posiadała 1.335.651 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 1,350% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 1,350% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie Spółka informuje, iż na skutek przeoczenia, MNI Telecom nie przesłała zawiadomienia o nabyciu w dniu 19 grudnia 2011 roku 66.000 sztuk akcji MNI. Fakt nabycia w dniu 19 grudnia 2011 roku 66.000 sztuk akcji MNI o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,067% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,067% głosów na Walnym Zgromadzeniu i średniej jednostkowej cenie nabycia akcji wynoszącej 1,73 zł, zostaje skorygowane przez Spółkę w niniejszym raporcie bieżącym. MNI Telecom posiada obecnie łącznie 1.411.602 akcji Spółki, stanowiących 1,427% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,427% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-820 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Barlickiego | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2012-01-09 Leszek Kułak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw