Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

MNI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (95/2011)

MNI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (95/2011)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynął podpisany aneks do umowy (dalej "Aneks") datowany na dzień 14 grudnia 2011 roku zawarty przez spółkę zależną od MNI - MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "MNI Telecom") ze spółką Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Multimedia") oraz Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Stream Communications") oraz Stream Communications Network and Media INC z siedzibą w Vancouver oraz Almerio Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji, (MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio każdy z nich zwany "Udziałowcem", a łącznie "Udziałowcami"). Aneks przewiduje, że cena sprzedaży 136.741 udziałów (Udziały) stanowiących 100% udziałów w kapitale Stream Communications wyniesie 153.000.000,00 złotych. Pozostałe istotne warunki Umowy pozostają bez zmian. Spółka poinformowała o zawarciu przez MNI Telecom Umowy w raporcie
bieżącym nr 87/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku oraz o zawarciu Aneksu do Umowy w raporcie bieżącym nr 92/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2011-12-16 Leszek Kułak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik