Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

MNI - Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A. (91/2012)

MNI - Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A. (91/2012)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2012 roku Spółka zawarła z Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Calatrava) ramową umowę nabycia łącznie 9.554.000 akcji PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu (PC Guard), które stanowią 31,13% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach spółki na Walnym Zgromadzeniu PC Guard (Umowa Ramowa). Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie zasad na jakich MNI lub podmioty wskazane przez MNI (Inwestorzy) nabędą pakiet akcji PC Guard od Calatrava za łączną cenę 17.000.000 zł, cena za jedną akcję PC Guard wynosi 1,78 PLN. Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy Ramowej, MNI nabędzie od Calatrava również 11.661.408 warrantów zamiennych na akcje PC Guard. Wszystkie akcje PC Guard zostaną nabyte w ramach transakcji przeprowadzonych poza sesjami giełdowymi. Nabycie wszystkich akcji PC Guard zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 31 lipca 2012 roku. Nabycie akcji PC Guard następować będzie na podstawie odrębnie
zawieranych umów, o czym Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących. Z dniem wykonania ostatniej z umów nabycia akcji PC Guard, Calatrava przeniesie nieodpłatnie na MNI lub Inwestorów Warranty oraz wyda im odcinek zbiorowy wystawiony na te Warranty. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at