Trwa ładowanie...
d3r7tgw

MNiSW: min. Kudrycka z podlaskimi rektorami przeciwko aktom nietolerancji w Białymstoku (komunikat)

...

Share
d3r7tgw

12.06. Warszawa - MNiSW informuje:

Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku

Oświadczenie z dnia 11.06.2013 r.

Po spotkaniu z Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką oraz Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno, rektorzy białostockich uczelni zrzeszeni w Środowiskowym Kolegium Rektorów Uczelni Białostockich, uzgodnili wspólne, następujące stanowisko:

d3r7tgw

Wyrażamy potępienie wobec aktów fizycznej i werbalnej przemocy, których ofiarą padli obcokrajowcy, mieszkający w Białymstoku i jego okolicach - zwłaszcza ci, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów w naszym mieście.

Białystok jest miastem akademickim. W 300-tysięcznej aglomeracji mieszka ponad 50 tysięcy studentów - wśród nich coraz liczniejsza grupa studentów zagranicznych, którzy w mury naszych uczelni wnoszą bogactwo wielokulturowości i różnorodności. Gościnność i otwartość wobec nich postrzegamy jako zobowiązanie, głęboko zakorzenione w dobrych obyczajach i tradycji akademickiej.

Reprezentując władze uczelni Białegostoku, pragniemy zapewnić o gotowości podjęcia wszelkich działań, które przyczynią się do zapewnienia studentom bezpieczeństwa i zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Uzgodniliśmy konieczność wypracowania w naszych uczelniach kompleksowych programów opieki nad studentami zagranicznymi. Obejmować one powinny m.in. przeszkolenie pracowników, którzy służyć im będą niezbędną pomocą i właściwie reagować w przypadku naruszeń ich praw. Podejmiemy w tej w sprawie niezbędną współpracę z policją i służbami porządkowymi.

d3r7tgw

Deklarujemy też wsparcie dla wszelkich inicjatyw studenckich, które ułatwią integrację obcokrajowców i szerzej włączą ich w życie akademickie białostockich uczelni.

Odwołując się do autonomii programowej szkół wyższych i wypływającej z niej możliwości kreowania autorskich programów studiów, dołożymy starań by uwzględniano w nich elementy edukacji antydyskryminacyjnej i kształtowanie postaw tolerancji dla różnic kulturowych, etnicznych czy religijnych.

Wymóg szacunku dla odmienności kultur, religii czy przekonań znajdzie odzwierciedlenie w uczelnianych kodeksach dobrych praktyk lub treści przysięgi, składanej przez studentów, rozpoczynających studia i włączających się do wspólnoty akademickiej naszych uczelni.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ abuj/

d3r7tgw

Podziel się opinią

Share
d3r7tgw
d3r7tgw