Trwa ładowanie...
dflsn45

MO-BRUK S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari ...

MO-BRUK S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. na żądanie akcjonariusza. (17/2015)

Share
dflsn45

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MO-BRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. na żądanie akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż 02.09.2015 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Józefa Mokrzyckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 września 2015 r. następujących punktów obrad: 1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw. 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na
ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach. W związku z powyższym, Zarząd Mo-BRUK S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. przez dodanie punktów 6-9 w porządku obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do Spółki Mo-BRUK. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będą m.in. działalność budowlana w tym budowa nawierzchni betonowych. 7.Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie i/lub utworzenie przez Spółkę Mo-BRUK nowego przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności będzie prowadzenie i zarządzanie stacjami paliw. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawierania przez Mo-BRUK S.A. umów pożyczki z poszczególnymi Członkami Zarządu. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45