Trwa ładowanie...
d19hb89

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej ...

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 25% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (22/2014)

Share
d19hb89
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
MOBILE FACTORY S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 25% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od spółki prawa cypryjskiego Vainavi Holdings Limited ("VHL") o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem w wyniku dokonanej transakcji kupna akcji MBF Group S.A. "VHL" posiada obecnie 525.237 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 31,26% akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem transkacji VHL nie posiadał akcji Emitenta. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do nieniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Vainavi_20141211.pdf Zawiadomienie Vainavi Holdings Limited 20141211

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Robert Krassowski Prezes Zarządu Robert Krassowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

Podziel się opinią

Share
d19hb89
d19hb89