Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej ...

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 10% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 10% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. do Emitenta drogą elektroniczną wpłynęło od Janusza Maciejewskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału powyżej 10% w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem Janusz Maciejewski w wyniku dokonanych transakcji kupna akcji MBF Group S.A. posiada obecnie 195.800 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji, co stanowi 11,65% akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem transkacji akcjonariusz posiadał 163.600 (stro sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji Emitenta, co stanowiło 9,74% akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Treść przedmiotowego zawiadomienia
przedstawiono w załączeniu do nieniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZawiadomienieJanuszMaciejewski10proc_20141118.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOBILE FACTORY S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bysławska 82 lok 415
(ulica) (numer)
+48 22 350 70 98 +48 22 350 70 13
(telefon) (fax)
biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
(e-mail) (www)
894-301-86-15 021480943
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Robert Krassowski Prezes Zarządu Robert Krassowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42