Trwa ładowanie...
d2zvvug
d2zvvug
espi

MOBILE PARTNER - Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (1/2015) - EBI

MOBILE PARTNER - Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zvvug
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, (?Spółka?), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały Nr 01/12/2014 w przedmiocie wyboru Pani Justyny Torchały jako biegłego rewidenta w celu dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2014. Pani Justyna Torchała prowadzi działalność gospodarczą w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 110/114, na podstawie wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Torunia pod numerem 50840. Pani Justyna Torchała jest biegłym rewidentem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3127. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zvvug

Podziel się opinią

Share
d2zvvug
d2zvvug