Trwa ładowanie...
d292w8a

MOJ S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu . (13/2013)

MOJ S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu . (13/2013)

Share
d292w8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. informuje , że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 lutego 2013 r. Pana Mariana Bąka na Prezesa Zarządu obecnej II (drugiej) kadencji z równoczesnympowierzeniem obowiązków Dyrektora Naczelnego. Życiorys Zawodowy: Pan Marian Bąk ?Prezes Zarządu , Dyrektor Naczelny - lat 62 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i prawnicze, ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie - Wydział Ekonomiki Produkcji oraz Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim ? Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska ? radca prawny, wpis na listę Kt-1258. Przebieg pracy zawodowej: - od 1976r. do 1977r. - Specjalista księgowy w Kopalni Węgla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie,- od 1977r. do 1979r. - Projektant systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach,- od 1979r. do 1980r. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej ? Zakład Produkcji Pomocniczej w Katowicach,- od
1980r. do 1987r. - Wicedyrektor Departamentu Norm i Płac w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki,- od 1985r. do 1990r. ? Radca prawny w Głównym Instytucie Górnictwa, - od 1988r. do 1990r. - Dyrektor Biura Organizacyjno ? Prawnego we Wspólnocie Węgla Kamiennego w Katowicach, - od 1990r. do 1993r. - Dyrektor Biura Organizacyjno ? Prawnego Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, Doradca Dyrektora Generalnego Zarządu, - w 1993r. - Wicedyrektor Departamentu Energii i Paliw w Ministerstwie Przemysłu i Handlu -Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa, - od 1993r. do 1997r. - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, - od 1997r. do 1998r. - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, - od 1999r. do 2001r. - Kancelaria Prawnicza ? właściciel. Zarządca Komisaryczny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, - od 2002r. do 2008r. ? Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach, - od 2008r. do 31.05.2011 r.? Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu, - od 1.06.2011 r. do 31.o1.2011 r. ? Wiceprezes Zarządu Karbon 2 Sp. z o. o., - od 01.02.2011 r. do nadal ? Prezes Zarządu FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. Udział w Radach Nadzorczych: - od 1993r. do 1995r. ? Katowicki Holding Węglowy SA ? zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, - od 1995r. do 1996r. ? Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX SA ? przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1994r. do 1997r. ? Trybuna Robotnicza ?Trybuna Górnicza ? przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1998r. do 1999r. ? Zespół Elektrowni Dola Odra ? przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1997r. do 1998r. ? Rudzka Spółka Węglowa SA ? przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1999r. do 2000r. ? Jastrzębska Spółka Węglowa SA ? oddelegowany stały członek Rady Nadzorczej do sprawowania czynności nadzoru nad Zarządem Spółki, - od 2002r. ? nadal ? Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA
przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 2003r. do 2005r. - Kompania Węglowa SA ? przewodniczący Rady Nadzorczej, - od marca 2007r. do stycznia 2008r. ? Stocznia Gdynia SA - członek Rady Nadzorczej, - od czerwca 2011 r. do 31.01.2011 r. ? FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, od lutego 2011 r. do nadal ? Progresseco S.A. ?Przewodniczący Rady Nadzorczej , od 01 01 2012 do nadal ? PFT Technologia Sp. z o. o. ?Przewodniczący Rady Nadzorczej. Według złożonego oświadczenia , pan Marian Bąk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a