Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

MOJ S.A. - Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. . (18/2014)

MOJ S.A. - Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. . (18/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. . | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj.18 listopada 2014 roku, Spółka w ramach współpracy ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o. wystawiła (z przeznaczeniem dla Oddziału Kuźnia Osowiec) zamówienie na dostawę surowca o łącznej wartości 607,9 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień jest surowiec do produkcji zgrzebeł oraz półogniw. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie od 26 czerwca 2014 r. ( data opublikowania rap.bieżącego nr 14/2014 o transakcjach ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.) do dnia wczorajszego tj. 17 listopada 2014 roku (włączając powyższe zamówienia) wyniosła łącznie 3 914,2 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były surowce do produkcji odkuwek: zamka, półogniw, ogniw i odkuwki zgrzebeł. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2014r. wynosił 36.770,8 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tokarska 6
(ulica) (numer)
(032) 604 09 00 (032) 604 09 01
(telefon) (fax)
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
(e-mail) (www)
6342139773 27354901
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Marian Bąk Prezes Zarządu
2014-11-18 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42