Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
15-03-2013 14:24

MOJ S.A. - Zmiany w zawartej znaczącej umowie z dn 9.10.2012r. (15/2013)

MOJ S.A. - Zmiany w zawartej znaczącej umowie z dn 9.10.2012r. (15/2013)

Share
d206oh6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w zawartej znaczącej umowie z dn 9.10.2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOJ S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12 z dnia 10.10.2012 informuje , że w dniu 15 marca 2013 roku podpisał Aneks nr 1 do "Umowy o Wspólnej inwestycji" zmieniający zakres prac objętych w/w umową o zlecenie budowy kolejnego (czwartego)budynku w zabudowie bliźniaczej. W związku z powyższym uległ zmianie łączny koszt inwestycji podwyższony do kwoty 3 500 tys. zł netto podwyższony o kwotę obowiązującego podatku VAT . Zarząd MOJ SA informuje , że będący stroną umowy KARBON 2 Sp. z o.o. jest właścicielem 60,12 % akcji FASING GK S.A dających 60,12 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki. FASING GK S.A. jest właścicielem 53,67 % akcji MOJ S.A. dających 69,15 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MOJ S.A. Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33,poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6

| | | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOJ S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-859 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tokarska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 604 09 00 | | (032) 604 09 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@moj.com.pl | | www.moj.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342139773 | | 273548901 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Marian Bąk Prezes Zarządu
2013-03-15 Jerzy Góra Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6