Trwa ładowanie...
d1hb6gc

MON ws. członkostwa ŻW w Europejskich Siłach Żandarmerii (komunikat)

...

Share
d1hb6gc

16.12. Warszawa - MON informuje:

Żandarmeria Wojskowa w EGF

Europejskie Siły Żandarmerii (EGF) przyjęły wniosek ministra obrony narodowej RP o nadanie statusu pełnego członkostwa Żandarmerii Wojskowej.

W dniach 12-14 grudnia 2011 r. w Madrycie odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Komitetu Wysokiego Szczebla (CIMIN), w skład którego wchodzą dyrektorzy generalni, komendanci formacji żandarmerii/policji wojskowych Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Rumunii oraz Włoch tworzących Europejskie Siły Żandarmerii oraz przedstawiciele ministerstw właściwych ds. zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych tych państw. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele partnerów EGF - Polski i Litwy oraz Turcji.

d1hb6gc

Stronę polską na posiedzeniu reprezentowali komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON płk Waldemar Ratajczak oraz ppłk Tomasz Szoplik z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Obrady komitetu dotyczyły zagadnień związanych z bieżącą działalnością Europejskich Sił Żandarmerii, a jednym z głównych poruszanych zagadnień było szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa.

Istotnym punktem obrad było omówienie wniosku ministra obrony narodowej RP o nadanie Żandarmerii Wojskowej statusu pełnego członkostwa w Europejskich Siłach Żandarmerii. Poszczególne państwa przyjęły wniosek z pełnym uznaniem i bez żadnych zastrzeżeń. W niedalekiej przyszłości będzie skutkować to rozpoczęciem zgodnej z traktatem Europejskich Siłach Żandarmerii procedury prowadzącej do nadania Żandarmerii Wojskowej statusu pełnego członkostwa (Member) w EGF. Dotychczas Żandarmeria Wojskowa realizuje zadania w ramach EGF posiadając nadany w 2007 roku status Partner.

Jednogłośne przyjęcie wniosku ministra obrony narodowej RP o nadaniu ŻW statusu pełnego partnerstwa w EGF jest wyrazem uznania dla polskich Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej.Posiedzenie zakończyło się uroczystym przekazaniem prezydencji w Europejskich Siłach Żandarmerii. Po hiszpańskiej Guardia Civil, od nowego roku, EGF przewodniczyć będzie portugalska Guarda Nacional Republicana.


Europejskie Siły Żandarmerii EGF (ang. European Gendarmerie Force) zostały ustanowione 17 września 2004 r. w Noordwijk w Holandii. W ramach realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa, poszanowania prawa i sprawiedliwości Francja, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania, posiadające siły policyjne o statusie militarnym zdolne do realizacji zadań policyjnych polegających na zastąpieniu i wzmocnieniu policji lokalnej, zaproponowały utworzenie sił przeznaczonych do wypełniania zadań policyjnych w operacjach kryzysowych w ramach Deklaracji Petersberskiej. EGF przeznaczony jest głównie do dyspozycji Unii Europejskiej, ale może także działać pod auspicjami ONZ, OBWE, NATO, innej organizacji międzynarodowej lub koalicji państw. 17 grudnia 2008 r. w poczet pełnoprawnych członków EGF została przyjęta Żandarmeria rumuńska.

d1hb6gc

Europejskie Siły Żandarmerii są przygotowane do prowadzenia operacji zarówno na, jak i poza terytorium Unii Europejskiej, działając w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwinięcia misji policyjnych o zadaniach tradycyjnych, a także o zadaniach szkoleniowych. Atutem tak stworzonych jednostek jest ich wojskowy status i gotowość do realizacji wojskowych, jak i cywilnych zadań.

Aktualnie priorytetem dla Europejskich Sił Żandarmerii są działania w Afganistanie, gdzie do głównych zadań EGF należy szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc