Trwa ładowanie...
d3r6lwp

Monnari rozpoczyna program skupu akcji własnych, wyda do 33,65 mln zł

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Monnari Trade rozpoczyna dziś program skupu do 6 112 000 akcji własnych za maksymalną kwotę 33,65 mln zł, podała spółka.

Share
d3r6lwp

"Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2017 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału [...]. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. Środki te mogą być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 pkt proc. Razem kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wydatków na nabycie przez spółkę akcji własnych wynosi 33 652 979,99 zł" - czytamy w komunikacie.

Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS, podano również.

Akcje własne skupione w ramach programu mogą zostać: umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach spółki.

Kapitał zakładowy Monnari dzieli się na 30 563 089 akcji.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 175,19 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

d3r6lwp

Podziel się opinią

Share
d3r6lwp
d3r6lwp