Trwa ładowanie...
dj2jnur

MONNARI TRADE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 300 000 akcji zwykłych na ...

MONNARI TRADE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A. (12/2015)

Share
dj2jnur
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu 23 marca 2015 r., uchwały nr 270/15, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW - 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Powyższe akcje będą wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 25 marca 2015 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 marca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMNRTR00012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj2jnur

Podziel się opinią

Share
dj2jnur
dj2jnur