Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

MONNARI TRADE S.A. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)

MONNARI TRADE S.A. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2015 r. (4/2015)
Share
d2sacgx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.20140033), Zarząd MONNARI TRADE S.A. podaje terminarz przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowychw roku 2015. Raporty za 2014 r. ?rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.? 17.02.2015 r. ?skonsolidowany raport roczny za 2014 r. ? 28.04.2015 r. ?jednostkowy raport roczny za 2014 r. ? 28.04.2015 r. Raporty kwartalne za 2015 r.: ?rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. ? 12.05.2015 r. ?rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.- 13.11.2015 r. Jednocześnie zgodnie z treścią § 101 ust. 2 Rozporządzenia ? skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2015 r. nie będzie publikowany przez Emitenta. Raport
półroczny za I półrocze 2015 r.: Ponadto Emitent informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będzie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem, nie będzie publikowany odrębny raport półroczny. ?Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 26 sierpnia 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx