Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

MOSTALEXP - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji VII i VIII emisji (42/2013)

MOSTALEXP - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji VII i VIII emisji (42/2013)
Share
dn66v4g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji VII i VIII emisji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w nawiązaniu do raportu 27/2013 z dnia 7 maja 2013 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 665/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela VII i VIII emisji spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Przedmiotowe akcje zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego z dniem 20 czerwca 2013 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMSTEX00017". Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 2 RMK

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Dariusz Demidziuk Prokurent Samoistny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g