Trwa ładowanie...
d3ereth

MOSTALEXP - Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (27/2011)

MOSTALEXP - Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (27/2011)

Share
d3ereth
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego w dniach 23 i 24 listopada 2011 roku akcji Spółki. Dnia 23 listopada 2011 roku Pan Paweł Narkiewicz nabył 22.200 akcji spółki. Średnia cena zakupu w dniu 23 listopada 2011 roku wyniosła 0,69 PLN. Dnia 24 listopada 2011 roku Pan Paweł Narkiewicz nabył 141.259 akcji spółki. Średnia cena zakupu w dniu 24 listopada 2011 roku wyniosła 0,71 PLN. Akcje zostały nabyte w dniu 23 i 24 listopada 2011 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 3.817.521 akcji "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które stanowiły 8,4 % udziału w kapitale i 7,9 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 3.980.980 akcji, które stanowią 8,7 % udziału w kapitale i 8,2% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-691 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obrzeżna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 329 13 89 | | (22) 329 13 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2011-11-25 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ereth

Podziel się opinią

Share
d3ereth
d3ereth