Trwa ładowanie...
dc1goyh
dc1goyh
espi

MOSTALEXP - Nabycie znacznego pakietu akcji (36/2013)

MOSTALEXP - Nabycie znacznego pakietu akcji (36/2013)
Share
dc1goyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, iż w dniu 27 maja 2013 roku spółka Calatrava Capital S.A. zawarła porozumienie rozwiązujące umowę przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie, w związku z czym w dniu 28 maja nabyła zwrotnie 27.000.000 akcji Emitenta. Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 846 akcji Emitenta, co stanowiło 0,0003% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 0,0003% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie spółka Calatrava Capital S.A. posiada 27.000.846 akcji Emitenta, które stanowią 9,85% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 9,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka zależna od spółki Calatrava Capital S.A. tj. spółka Calatrava Capital Fund (CY) LTD posiada 101.044.600 akcji Emitenta, które stanowią 36,86% udziału w
kapitale podstawowym Emitenta oraz 36,63% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Charakter powiązań: Prezes Zarządu spółki Calatrava Capital S.A. jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, członek Rady Nadzorczej spółki Calatrava Capital S.A. jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Dariusz Demidziuk Prokurent Samoistny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc1goyh

Podziel się opinią

Share
dc1goyh
dc1goyh