Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (34/2011)

MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (34/2011)

Share
d1047wi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011 korekta
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Postępowanie sądowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w treści raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., "Postępowanie sądowe" nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca daty rozprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa-Dzielnicy Ursynów przeciwko Spółce o zapłatę odszkodowania. Zostało wskazane: "29 lutego 2011 roku", a winno być: "29 lutego 2012 roku". W związku z powyższym, Zarząd przekazuje niniejszym raport bieżący nr 34/2011 o prawidłowej treści. Treść raportu: Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2011 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (sygn. akt XXIV C 600/10) odbyła się rozprawa z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa-Dzielnicy Ursynów przeciwko Spółce o zapłatę odszkodowania, na której Sąd odroczył rozprawę do dnia 29 lutego 2012 roku o godz. 10.00 dając tym samym stronom możliwość podjęcia negocjacji celem ugodowego zakończenia sporu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-691 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obrzeżna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 329 13 89 | | (22) 329 13 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-01-03 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi