Trwa ładowanie...
d1vl3xz

MOSTALEXP - Zawarcie umowy objęcia akcji (83/2012)

MOSTALEXP - Zawarcie umowy objęcia akcji (83/2012)

Share
d1vl3xz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy objęcia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji uchwały numer 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie powzięcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 45.684.300 zł do kwoty 23.404.898,50 zł, tj. o kwotę 22.279.401,50 zł, w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,50 zł, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o co najmniej 22.279.401,50 zł, tj. z kwoty 23.404.898,50 zł do kwoty co najmniej 45.684.300 zł, poprzez emisję co najmniej 44.558.803 akcji zwykłych na okaziciela Emisji V, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki, w dniu dzisiejszym tj. w dniu 28 listopada 2012 roku Spółka na podstawie oferty objęcia, zawarła ze spółką Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia 44.558.803 akcji zwykłych na okaziciela Emisji V o wartości nominalnej 0,50 zł każda, po cenie
emisyjnej równej 0,50 zł za każdą z akcji, tj. po łącznej cenie emisyjnej za akcje w wysokości 22.279.401,50 zł. Powyższe wypełnia kryterium uznania umowy za znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vl3xz

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-11-28 Paweł Narkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vl3xz

Podziel się opinią

Share
d1vl3xz
d1vl3xz