Trwa ładowanie...
d3sdzbt

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (20/2015)

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (20/2015)

Share
d3sdzbt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-15
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w okresie od 28.01.2015 r. do 15. 09. 2015 r. Spółka podpisała z Gdańską Stocznią "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. umowy na łączną kwotę netto 4,64 mln PLN z czego największy był Aneks nr 3 z dnia 28.01.2015r. do Umowy z dnia 01.08.2013r., o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 25/2013 z dnia 02.08.2013 r., nr 11/2014 z dnia 25.03.2014 r. Przedmiotem aneksu było zwiększenie wartości kwoty umownej o 2,5 mln PLN, i przedłużenie terminu realizacji umowy do 07.04.2015 r. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL PŁOCK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALPLC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-400 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Targowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 024 367-11-11 | | 024 367-12-50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ania@mostostal-plock.com.pl | | mostostal-plock.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774-000-62-10 | | 610040361 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu
2015-09-15 Leszek Frąckiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt