Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (3/2011)

MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (3/2011)
Share
dbygpqh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w okresie od 20.04.2010 r. do 03.02.2011 r. Spółka podpisała z PKN ORLEN S.A., umowy na łączną kwotę netto 7,9 mln PLN, z czego największa jest umowa na wykonanie prac w branży mechanicznej w podgrupach AV iAVI podczas postoju Instalacji OLEFINY II na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku, podpisana w dniu 20.04.2010 r. na kwotę 2,1 mln PLN.Kary umowne zostały ustalone w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego Mostostal Płock S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dbygpqh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2011-02-03 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh