Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

MOSTALWAR - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (10/2013)

MOSTALWAR - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (10/2013)
Share
dhtvk35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., działając na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539) przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)
dhtvk35

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu
2013-03-22 Marcin Kondraszuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35