Trwa ładowanie...
d1z2cw8

MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej (149/2011)

MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej (149/2011)

Share
d1z2cw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 149 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent, Spółka)
, w nawiązaniu do raportu nr 145/2011 z dnia 17 listopada 2011 r., podaje informacje dotyczące Pana Jarosława Wieszołka (Wieszołek) i Artura Kucharskiego (Kucharski) powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2011 r. na Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Jarosław Wieszołek Wykształcenie i kwalifikacje: Świadectwo nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, Minister Budownictwa, Warszawa, 2006 r. Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Katowice, 2005 r. Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Minister Skarbu Państawa, Warszawa, 2001 r. Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa, 2000 r. Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu zarządzania nieruchomościami, PZITB
Katowice, 1999 r. Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu szacowania nieruchomości, PZITB, Katowice, od 1997 do 1999 r. Dyplom ukończenia szkolenia: "Finansowanie inwestycji w Gminach", ETP / US AID, Ustroń, 1997 r. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: działanie banków komercyjnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice, od 1995 do 1996 r. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, od 1991 do 1996, Uniwersytet Śląski, Katowice. Doświadczenie zawodowe: 2011 r. do nadal, Warszawa Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej ds. zarządzania nieruchomościami przy Ministrze Infrastruktury. 2011 r. do nadal, Bytom Członek Rady Nadzorczej PBSz-Inwestycje Sp. z o.o. 2011 r. do nadal, Katowice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 2010 r. do nadal Przewodniczący Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. 2010 r. do nadal Prezes Zarządu "Spółki Mieszkaniowej Mysłowice" Sp. z o.o. 2009 r. do nadal, Chorzów Departament Gospodarki Kreatywnej na Wydziale Nowej Ekonomii w
Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. 2009 do 2010 r., Katowice Starszy inspektor w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ? Zespół Nadzoru Właścicielskiego. 2007 do 2009 r., GARR S.A, Katowice Wiceprezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Pełnomocnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. 2007 r. do nadal, SERN, Katowice Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Rynku Nieruchomości. 2006 do 2008 r., FPE S.A., Będzin Członek Rady Nadzorczej Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. 2006 r. do nadal, OSEAN, IGN, Katowice Prowadzący praktyki zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekspertyz i Analiz Nieruchomości, Instytut Gospodarki Nieruchomościami. 2005 r. do nadal, Chorzów, Katowice, Bielsko-Biała, Zabrze Wykładowca w zakresie gospodarki nieruchomościami: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu/O Chorzów, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku ? Białej, Szkoła Wyższa im Jańskiego w Warszawie ? O/ Zabrze. 2007 do 2011 r., Urząd Miejski, Zabrze Główny Specjalista. 2004 do 2007 r., Urząd Miejski, Zabrze. Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wspólnot mieszkaniowych, Główny Specjalista. 2001 do 2004 r., RTBS Sp. z o.o., Tychy Członek Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1996 do 2003 r., Urząd Miejski, Ruda Śląska Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wspólnot mieszkaniowych, Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. wspólnot mieszkaniowych, Kierownik referatu zarządzania nieruchomościami, Referent Wydziału Inwestycji. Według złożonego oświadczenia Pan
Jarosław Wieszołek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). Artur Kucharski Wykształcenie i kwalifikacje: Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2011 r. Politechnika Warszawska, Magister Inżynier, Wydział Elektryczny, 1995 r. University of Central London, Master of Science (Magister Inżynier, Elektronika), 1995 r. Moskiewski Instytut Energetyczny, dwa lata studiów, Wydział Robotyki, 1989 do 1991 r. Ponadto: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 1999 r. Doświadczenie zawodowe: od lutego 2011 r. Kopex SA ? Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznych. kwiecień
2002 r. do kwiecień 2010 r. PwC Polska Sp. z o.o., Warszawa, Dział Doradczy, Stanowisko: od Starszego Kierownika do Dyrektora. wrzesień 1995 r. do marzec 2002 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, Dział: Badanie sprawozdań Finansowych, Stanowisko: od Asystenta do Kierownika. Inne: Wykładowca MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości od 2002 r. do 2007 r. Oddelegowany czasowo do pracy w Pricewaterhouse Rosja w latach 1996, 1997 i 1998 r. (łącznie 1 rok pracy). Pan Artur Kucharski jest członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: od października 2011 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od lutego 2011 r. Hydrapres S.A. ? Członek Rady Nadzorczej, od sierpnia 2010 r. Asseco Poland S.A. ? Członek Rady Nadzorczej, od lipca 2010 r. Globe Trade Centre S.A. ? Członek Rady Nadzorczej, od kwietnia 2010 r. Kopex SA ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Według złożonego oświadczenia Pan Artur
Kucharski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Edwarda Nenow Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8