Trwa ładowanie...
dyvpkm8

MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (15/2015)

MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (15/2015)

Share
dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. (Emitent) w dniu 12 marca 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP- spółka zależna Emitenta) dokumentów umownych z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację robót.: ?Wykonanie (5URD) Pompowni Wody Chłodzącej i wody p.poż wraz z (5UPA05) Komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody chłodzącej dla Bl.5 oraz (6URD) Pompownia wody chłodzącej i wody p.poż wraz z (6UPA05) Komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody chłodzącej dla B1.6 ?pod Klucz? z wyłączeniem robót ziemnych, instalacji wewnętrznych i technologii włącznie z urządzeniami? realizowanych w ramach projektu pn.:Budowa bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole S.A. Wynagrodzenie ryczałtowe: 12.150.000 zł netto, 14.944.500 zł brutto. Termin zakończenia zadania: ? Pompownia Wody Chłodzącej i wody p.poż wraz z Komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody
chłodzącej dla Bl.5- do 01 kwietnia 2016 r. ? Pompownia wody chłodzącej i wody p.poż wraz z Komorą filtracyjną wody chłodzącej i kanałem wody chłodzącej dla B1.6 ? do 09 listopada 2016 r. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL ZABRZE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8