Trwa ładowanie...
d23zofn

Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł ugodę z firmą DBT Technologies, dotyczącą ostatecznego rozliczenia kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA. Zgodnie z zawartą ugodą Mostostal zapłaci inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka.

Share
d23zofn

"Mamy świadomość, iż realizacje w krajach pozaeuropejskich, zarówno ze względu na odmienne uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, kulturowe oraz prawne, a także klimatyczne, obarczone są większym ryzykiem, ale pozwalają nam uzyskać wysokospecjalistyczne referencje i jednocześnie wysokie marże" - powiedział wiceprezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Jak przypomina spółka, od samego początku realizacji prac w Kusile (lokalizacja ok 100 km na północ od Johannesburga) Mostostal napotykał na szereg utrudnień związanych z niemożnością elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi, niską jakością dostarczanych na budowę materiałów, brakiem wysokospecjalistycznej kadry, bardzo słabą infrastrukturą inwestycyjną, jak i niewypełnianiem przez zamawiającego podstawowych zobowiązań kontraktowych. Ponadto narastały problemy społeczne i gospodarcze w całym RPA (częste strajki), co tylko dodatkowo opóźniało inwestycję. Spowodowało to, iż elektrownie, które miały być oddane do użytku w 2016 r. mają wieloletnie opóźnienie, a nowy termin oddania jest wyznaczony na rok 2021, co komentatorzy - publicyści oceniają sceptycznie.

"W tak skomplikowanej sytuacji należy raczej założyć, iż kolejny planowany termin zakończenia inwestycji nie zostanie dotrzymany. Przekroczone zostały również budżety tych inwestycji. Różne publikacje oceniają przekroczenie budżetu nawet w granicach od 300 do 1000%. Liczby szokują, ale jeśli się weźmie pod uwagę powstałe wieloletnie opóźnienia oraz sposób realizacji tych inwestycji, wielokrotne przekroczenia budżetu przestają dziwić. Dodatkowo - stopień skomplikowania problemów tych inwestycji jest spotęgowany faktem, że finalnym inwestorem jest podmiot publiczny, w znacznym stopniu upolityczniony, co w sytuacji problemów całej gospodarki RPA wzmaga niepewność co do dalszych losów omawianych projektów" - skomentował prezes Aleksander Balcer.

d23zofn

Dynamicznie i stale pogarszająca się sytuacja na obu budowach, brak realnych perspektyw poprawy relacji kontraktowych ze strony podmiotów lokalnych, skłoniła Mostostal do podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu zaangażowania na tym rynku, w tym o rozwiązaniu w 2014 roku kontraktów w Kusile i Medupi, podkreślono.

"W przypadku tej inwestycji zmaterializowało się ryzyko związane z realizacją kontraktów na tak trudnym rynku. Pomimo, iż w okresie wcześniejszym realizowaliśmy już kontrakt budowlany w RPA, to niezwykle skomplikowana sytuacja obu flagowych inwestycji energetycznych tego kraju w świetle ogólnej postawy Zamawiającego zmusiła nas do podjęcia jedynej racjonalnej dla nas decyzji odstąpienia od kontraktów" - dodał Balcer.

W ostatnich tygodniach do spółki wpływały informacje potwierdzające pogłębienie się negatywnych tendencji na obu inwestycjach - w tym również o olbrzymich stratach podmiotów realizujących tam prace sięgających miliardy ZAR - w tym także zamawiającego. W tej sytuacji lokalni prawnicy zatrudnieni przez spółkę coraz częściej wskazywali na korzystniejsze w ich ocenie rozwiązanie jakim jest zawarcie porozumienia z DBT. W opinii prawników szereg ryzyk związanych z wielowątkowością sporu znacznie uniemożliwiło jednoznaczną ocenę wyniku zakończenia sprawy. Zwracano uwagę, iż miejscem właściwym dla rozstrzygnięcia tego sporu jest RPA, co wiąże się z kolejnym ryzykiem jakim jest kierowanie się zupełnie inną kulturą prawną niż ta obowiązująca w Polsce. Ponadto, w świetle trudnej sytuacji firm wykonawczych, może w przyszłości zaistnieć brak możliwości wyegzekwowania orzeczonych w wyroku kwot. Mając na względzie powyższe ryzyka zdecydowaliśmy się na zawarcie porozumienia, pomimo pogorszenia ostatecznych wyników tych
kontraktów, wyjaśnia także Balcer.

"W świetle powyższych okoliczności, dążąc do uniknięcia kolejnego sporu sądowego podjęliśmy więc decyzję o zawarciu porozumienia z DBT" - podsumował Balcer.

d23zofn

10 dni temu spółka podawała, że rozpoczęła kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez zawarcie porozumienia.

W grudniu 2012 r. Mostostal Zabrze podpisał z DBT Technologies dwie umowy na montaż filtrów workowych spalin w budowanych w RPA dwóch największych na świecie elektrowniach na węgiel kamienny: Kusile i Medupi. W maju 2014 r. Mostostal wypowiedział umowy w związku z faktem niewypełniania przez zamawiającego podstawowych zobowiązań, co uniemożliwiło prawidłową i terminową realizację.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

d23zofn

Podziel się opinią

Share
d23zofn
d23zofn