Trwa ładowanie...
djwvuwc

MPiPS ws. rozporządzenia dot. środków zgromadzonych na OFE (komunikat)

...

djwvuwc
djwvuwc

07.10. Warszawa - Biuro Prasowe MPiPS informuje:

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych.

Projekt z dnia 4 października 2011 r.

Na podstawie ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dniem 1 września 2011 r. uległo zmianie brzmienie art. 35 ustawy r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

djwvuwc

Zmiana dotyczy likwidacji obowiązku posługiwania się numerem NIP we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Na mocy tej samej ustawy dokonano zmiany brzmienia ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie likwidacji obowiązku posługiwania się numerem NIP.

W związku z powyższym, przepis rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych stał się sprzeczny z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dlatego też sporządzono niniejszy projekt rozporządzenia, który będzie określać, że zawiadomienie o przejściu na emeryturę, albo w stan spoczynku wśród innych danych dotyczących ubezpieczonego, zawierać będzie numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku, gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z pominięciem numeru NIP.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

djwvuwc

Rozporządzenie skierowano do uzgodnień zewnętrznych.

Projekt rozporządzenia znajduje się w BIP MPiPS na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/ubezpieczenia-spoleczne/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-zwrotu-na-dochody-budzetu-panstwa-srodkow-zgromadzonych-na-rachunkach-czlonkow-otwartych-funduszy-emerytalnych-/

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

djwvuwc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djwvuwc