Trwa ładowanie...
d5p3p8b

MR: 700 mln euro na projekty międzynarodowe z pieniędzy UE

Polskie firmy i instytucje mogą korzystać z pieniędzy UE, pochodzących nie tylko z krajowych i regionalnych programów, ale również z transnarodowych. Na projekty międzynarodowe w programach "Europejskiej Współpracy Regionalnej" zarezerwowano w sumie 700 mln euro w latach 2014-2020.

Share
d5p3p8b

Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju (MR), pierwszy nabór projektów w programie "Europa Środkowa" wystartował jeszcze w ubiegłym roku. "Złożono 611 aplikacji projektowych, z których wybrano 90 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 197 mln euro" - zaznaczyło ministerstwo.

Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczyło przedsiębiorczości, wspierania innowacji społecznych i gospodarczych w regionach oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. "Z kolei w programie +Interreg Europa+ najwięcej wniosków (81 spośród 261) dotyczy poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W programie +Region Morza Bałtyckiego+ najpopularniejszym wśród wnioskodawców tematem jest czystość wód oraz wsparcie dla innowacji nietechnologicznych" - podkreślił resort rozwoju.

"Cieszy mnie coraz większe zainteresowanie polskich beneficjentów programami transnarodowymi. Liczę na to, że tendencja ta utrzyma się w kolejnych naborach. Warto, by polskie instytucje i firmy wykorzystały szansę, jaką niesie udział w tych międzynarodowych projektach" - ocenił cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Jak dodał, w przypadku programu "Region Morza Bałtyckiego" zatwierdzono 78 projektów, w których uczestniczy 66 polskich partnerów. "Środki, na które mogą liczyć polscy beneficjenci, to około 12,5 mln euro" - podkreślił wiceszef resortu.

Pierwsze nabory wystartowały także w programach transgranicznych "Południowy Bałtyk", "Polska-Saksonia" i "Polska-Słowacja". "Obecnie trwa ocena tych projektów. W programie +Południowy Bałtyk+ złożono więcej projektów niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej. Łączna wartość wnioskowanego unijnego dofinansowania to ponad 35 mln euro. Najwięcej aplikacji (12 spośród 27) dotyczyło koncepcji niebieskiego i zielonego wzrostu, czyli wykorzystania zasobów naturalnych i zasobów Bałtyku w sposób zrównoważony" - zaznaczyło MR.

d5p3p8b

"W ramach programu +Polska-Słowacja+ złożono 37 aplikacji projektowych na kwotę ponad 43 mln euro. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - dodano.

Hamryszczak zauważył, że projekty transgraniczne wspierają nie tylko rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Polsce. "O ich wyjątkowości świadczy to, że wspierają tworzenie powiązań z instytucjami i firmami z krajów sąsiednich, a przede wszystkim to, że budują i wzmacniają więzi między społecznościami z obu stron granicy. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektów, zależy mi na tym, by były to przedsięwzięcia o wysokiej jakości" - powiedział wiceminister rozwoju.

d5p3p8b

Podziel się opinią

Share
d5p3p8b
d5p3p8b