Trwa ładowanie...
d6cgrng
d6cgrng

MR: pieniądze UE na projekty, które poprawią sytuację osób niepełnosprawnych

31,6 mln zł trafi z pieniędzy unijnych na projekty, których celem jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju ogłosiło trzy konkursy z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020.
Share
d6cgrng

"Dzięki nowym rozwiązaniom, które uda się wypracować w projektach innowacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi dostaną szansę na lepsze samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, a rodziny, w tym w szczególności dzieci i młodzież, dotknięte problemem dziedziczenia ubóstwa, otrzymają dodatkową pomoc" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceszef resortu rozwoju Paweł Chorąży.

Jak dodał w programie "Wiedza Edukacja Rozwój" na wsparcie takich projektów przeznaczono blisko 3 mld zł. "Trzy startujące w najbliższym czasie konkursy mają łączny budżet ponad 31,6 mln zł" - zaznaczył.

Pierwszy konkurs, ogłoszony przez resort rozwoju, dotyczy wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jak podkreślono, jego celem jest wypracowanie nowoczesnych rozwiązań, dla których inspiracją mogą być najlepsze przykłady skandynawskie, kanadyjskie czy niemieckie.

d6cgrng

"Najciekawsze z nich będą później testowane w ramach kolejnego konkursu. Zadaniem projektodawców jest zaproponowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone wsparciem środowiska lokalnego zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna" - zaznaczył resort.

Według MR, kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona ich rodzinom i formalnym opiekunom, tak aby mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

"Chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się potrzebna i bezpieczna nie tylko w domu rodzinnym, ale również w swoim środowisku lokalnym, a dzięki odpowiedniemu wsparciu coraz lepiej funkcjonowała jako pełnoprawny członek społeczeństwa" - zaznaczono w komunikacie.

Drugi konkurs, ogłoszony przez ministerstwo, dotyczy walki z dziedziczonym ubóstwem na obszarach zdegradowanych. Jego celem jest "stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przetestowanie i wykorzystanie w działaniach instytucji lokalnych".

d6cgrng

"Projekty mają się koncentrować na problemach dziedziczenia biedy z pokolenia na pokolenie, np. na terenach popegeerowskich czy w małych poprzemysłowych miasteczkach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile zaproponowane rozwiązania będą się sprawdzały w praktyce" - czytamy w komunikacie.

Ostatni konkurs jest skierowany do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. "Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które są szczególnie zaangażowane w zajęcia z +trudną+ młodzieżą, a tym samym mają realny wpływ na zmianę ich postaw oraz zachowań" - czytamy w komunikacie.

"Celem konkursu jest stworzenie im możliwości praktycznego szkolenia poprzez udział w wizytach studyjnych, szkoleniach, praktykach i stażach w innych krajach Unii Europejskiej. Projektodawcy, uprawnieni do udziału w konkursie, są zobowiązani do pozyskania co najmniej jednego partnera z innego kraju Unii Europejskiej, który przyjmie uczestników z Polski" - podkreśla ministerstwo rozwoju.

d6cgrng

Podziel się opinią

Share
d6cgrng
d6cgrng