Trwa ładowanie...
dv5gs7w

MRiRW ws. pomocy dla producentów chmielu (komunikat)

...

dv5gs7w
dv5gs7w

04.06. Warszawa - MRiRW informuje:

Pomoc dla producentów chmielu, którzy złożyli wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008r. lub za 2009 r., inną niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązana z produkcją

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przewiduje udzielanie jednorazowej pomocy rolnikom, którzy złożyli wniosek o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r., inną niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją, o charakterze de minimis.

Pomoc będzie udzielana w wysokości 14.000 zł na 1 ha uprawy chmielu i ustalana będzie jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością za 2008 r. lub za 2009 r. (przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa), jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 7.500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

dv5gs7w

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Z uwagi na to, iż jest to pomoc de minimis, która przysługuje jednemu rolnikowi w wysokości maksymalnej 7.500 euro w okresie kolejnych trzech latach obrotowych, do wniosku o pomoc każdy rolnik musi dołączyć oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w ostatnich trzech latach obrotowych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

dv5gs7w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dv5gs7w