Trwa ładowanie...
d3usln7

MRR ws. konferencji nt. efektów polityki spójności (komunikat)

...

d3usln7
d3usln7

07.07. Warszawa - MRR informuje:

Efekty Polityki Spójności - czyli jak Fundusze Europejskie zmieniają Polskę i Europę. Szanse na przyszłość.

Międzynarodowa konferencja: "Polityka Spójności oparta na wynikach", która w dniach 7-8 lipca odbywa się w Gdańsku, to pierwsze spotkanie w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, podczas którego prowadzone będą dyskusje na temat przyszłości funduszy unijnych.

- Kontynuacja polityki spójności w kolejnym unijnym budżecie, pozwoli na skuteczną realizację ambitnych celów zapisanych w Strategii Europa 2020 - mówi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

d3usln7

Podczas konferencji: "Polityka Spójności oparta na wynikach" dyskutowane będą możliwości wykorzystania wyników ewaluacji oraz reformy Polityki Spójności, tak aby była ona jeszcze bardziej efektywnym narzędziem realizacji celów strategicznych UE.

Polityka Spójności, czyli pieniądze z Unii Europejskiej

Polityka Spójności to jedna z najważniejszych polityk wspólnotowych, która przyczynia się do rozwoju wszystkich regionów Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na nią wynoszą ponad jedną trzecią obecnego budżetu UE, w związku z tym będzie ona jednym z głównych elementów dyskusji nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej Unii.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiada za koordynację działań w ramach polskiej Prezydencji w obszarze Polityki Spójności. Nasze motto to: "Polityka Spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej".

d3usln7

Jak Fundusze Europejskiej zmieniają Polskę

Fundusze Europejskie stanowią istotny czynnik stymulujący polską gospodarkę, przyczyniając się do zmniejszenia dystansu w rozwoju polskich regionów wobec średniego poziomu rozwoju w UE. Dzięki Polityce Spójności Polska staje się także coraz bardziej aktywnym uczestnikiem procesu budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki europejskiej. Doświadczenia naszego kraju w zakresie realizacji Polityki Spójności, pokazują jak może być ona skuteczna i efektywna. Co piąte euro przeznaczone w obecnym budżecie unijnym na Politykę Spójności trafia do Polski. Skuteczne wykorzystanie przyznanych nam funduszy ma duży wpływ na kształt tej polityki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Już teraz można powiedzieć, że wykorzystanie przez Polskę funduszy europejskich to historia sukcesu. Świadczą o tym m.in. następujące fakty:

d3usln7

- pełne wykorzystanie funduszy na lata 2004-2006; - wysokie tempo wdrażania funduszy na lata 2007-2013 - podpisaliśmy umowy na 65 proc. dostępnych środków, co oznacza, że w gospodarce pracuje już 245 mld zł; - ponad połowa z 1,8 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce w kryzysowym 2009 r. została osiągnięta właśnie dzięki pieniądzom z UE; - dzięki Polityce Spójności na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 poziom PKB w 2010 r. mógł być wyższy nawet o 5,8%, natomiast tempo wzrostu PKB - ok. 0,7 punktu procentowego, niż w scenariuszu bez Polityki Spójności; - liczba osób pracujących zwiększyła się w 2010 r. o 315 tys., w latach 2013-2015 liczba pracujących może być o około 450 tys. osób wyższa niż w wariancie bez udziału Polityki Spójności.

Jak Fundusze Europejskiej zmieniają UE

Polityka Spójności przynosi korzyści nie tylko krajom będącym beneficjentami funduszy. Pozytywne efekty makroekonomiczne - w postaci zwiększenia skali wymiany handlowej wywołanej realizacją polityki spójności - obniżają w znacznym stopniu realne koszty ponoszone przez kraje będące płatnikami netto oraz dzięki korzystnej strukturze dodatkowego importu przyczyniają się do rozwoju i modernizacji ich gospodarek.

d3usln7

W okresie 2004-2009 polityka spójności stanowiła przyczynę zwiększenia eksportu z krajów UE do Polski na łączną kwotę 4,5 mld euro (17,8 mld zł). Dla całego okresu 2004-2015 będzie to 37,8 miliardów euro (151 mld zł).

Szacuje się, że w całym okresie 2004-2015 z każdego euro wpłaconego do budżetu wspólnotowego na rzecz realizacji polityki spójności w Polsce kraje UE-15 otrzymują w postaci dodatkowego eksportu 46 centów. Największe korzyści uzyskują Niemcy, nasz główny partner handlowy: 85 centów z każdego euro wydatkowanego na realizację Polityki Spójności w Polsce.

Ponadto Komisja Europejska we wnioskach z opublikowanego w listopadzie zeszłego roku tzw. piątego raportu kohezyjnego jasno stwierdza, że Polityka Spójności przyczyniła się do rozszerzenia strefy wzrostu gospodarczego i dobrobytu na całą Unię, tym samym zmniejszając różnice gospodarcze, społeczne i terytorialne.

d3usln7

Dzięki Polityce Spójności w Europie w latach 2000-2006 powstało 1,4 mln miejsc pracy. Zmodernizowane zostały kluczowe połączenia komunikacyjne przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego w całej Unii. Komisja odnotowała także ożywienie w sferze badań naukowych.

Przyszłość Polityki Spójności po 2013 roku

Koncentracja tematyczna i ukierunkowanie polityki na cele Strategii UE 2020, stanowią kluczowe zagadnienia w bieżącej debacie na temat przyszłości Polityki Spójności. Przygotowany na konferencję raport "Evidance-based conclusions on the role of Cohesion Policy in achieving Europe 2020 objectives" pokazuje jak Polityka Spójności może przyczynić się do realizacji celów tej strategii, czyli budowy zielonej, innowacyjnej i wykorzystującej wszystkie zasoby społeczne gospodarki europejskiej.

d3usln7

Polityka Spójności dzięki tzw. zintegrowanemu podejściu, pozwala na rozwój w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Takiej możliwości nie zapewnią instrumenty skoncentrowane wyłącznie na jednym sektorze, np. transportu, czy energetyki.

W kolejnym budżecie po 2013 roku, Fundusze Europejskie powinny trafiać tam, gdzie dadzą mierzalne rezultaty. Dużo prostsze powinny być również procedury dostępu do tych środków. Ważna jest również koncentracja tematyczna, tj. inwestowanie w określone obszary odpowiadające potrzebom poszczególnych regionów. Chcemy także nadać większą rangę zintegrowanemu podejściu do rozwoju oraz zorientowaniu na rezultaty, a nie na samo tempo wydatkowania środków unijnych.

- Polityka Spójności powinna być kontynuowana, a ewolucja i zmiany, które ją czekają powinny ją wzmocnić i sprawić, że w większym stopniu przyczyniać się będzie do efektywniejszego wydatkowania środków pochodzących z Funduszy Europejskich- twierdzi minister Elżbieta Bieńkowska. Zastosowanie efektywności, jako kluczowego kryterium podczas ustalania zakresu i kształtu reformy, będzie decydować o sile oddziaływania Polityki Spójności na procesy wzrostowe i rozwojowe w całej Unii Europejskiej oraz o skuteczności i wartości dodanej podejmowanych działań.

Więcej informacji na temat konferencji oraz prezentowane raporty można znaleźć na stronie: www.konferencja-ewaluacja.pl

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ jgr/

d3usln7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3usln7