MŚ: jest zespół, który pracować będzie nad planem zarządzania Puszczą Białowieską jako...

12.10.2016 17:35

Minister środowiska powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektu planu zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO - wynika z informacji zamieszczonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska. Puszcza wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa od 2014 r.

Jak wynika z zarządzenia ministra jednym z głównych zadań powołanego zespołu ds. Puszczy Białowieskiej będzie opracowanie projektu raportu o stanie ochrony oraz zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

Zespół ma przygotować też założenia do przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania planów większej wycinki w Nadleśnictwie Białowieża na puszczę jako obiektu światowego dziedzictwa.

W zarządzeniu czytamy: "do zadań zespołu należy opracowanie założeń do przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża na uniwersalną wyjątkową wartość obiektu (the Outstanding Universal Value of Natural World Heritage Properties - OUV), z uwzględnieniem wszystkich form ochrony przyrody występujących na terenie obiektu oraz stanowisk i opinii i społeczności lokalnej i innych podmiotów zainteresowanych obiektem, w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej".

Zgodnie z art. 2 Konwencji Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego za dziedzictwo naturalne uważa się m.in. dokładnie wyznaczone obszary stanowiące siedziska zagrożonych gatunków zwierząt i roślin o wyjątkowej wartości uniwersalnej z punktu widzenia nauki lub ochrony, czy - miejsca naturalne lub dokładnie wyznaczone obszary naturalne o wyjątkowej wartości uniwersalnej z punktu widzenia nauki, ochrony lub piękna natury.

Konwencja mówi, że aby wartość uniwersalna dobra przyrodniczego została uznana przez Komitet Światowego Dziedzictwa, musi ona m.in. "obejmować siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony in situ (ochrona gatunku realizowana w jego naturalnym środowisku) różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody".

Aneks PUL dla Nadleśnictwa Białowieża wywołał liczne kontrowersje wśród ekologów, części środowisk naukowych, a także przedstawicieli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), którzy w połowie tego roku odwiedzili puszczę. Umożliwia on pozyskanie w ciągu pozostałych jeszcze 6 lat obowiązywania planu - do 2021 r. - maksymalnie do ok. 125 tys. m sześc. drewna. Plan na lata 2012-21 wynosi w sumie 188 tys. m sześc. Stary - zakładał pozyskanie ponad 63,4 tys. metrów sześciennych drewna w ciągu 10 lat.

Organizacje ekologiczne podkreślały, że IUCN w swoim raporcie wskazała, iż integracja człowieka w procesy naturalne w puszczy powinna być ograniczona do minimum, a drzewa mogą być usuwane lecz w jasno sprecyzowanych okolicznościach. Eksperci wskazali ponadto, że resort środowiska nie przeprowadził oceny wpływu zwiększonego pozyskania drewna na te cechy, dzięki którym puszcza została uznana za Światowe Dziedzictwo.

Ekolodzy podkreślają, że jedną z rzeczy jakich obecnie brakuje, to właśnie jasne zasady, kiedy i jak można stosować takie zabiegi jak np. cięcia sanitarne w puszczy.

Zespół ministra ma analizować też dokumenty z 2012 r. na podstawie, których Puszcza Białowieska znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa. Jak wynika z zarządzenia, analiza powinna być gotowa pod koniec przyszłego tygodnia, bądź na początku następnego. W tym czasie zespół ma przygotować też program przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz opracować wspomniane wyżej założenia przeprowadzenia oceny oddziaływania PUL dla Nadleśnictwa Białowieża.

Zespół do końca roku ma też przedłożyć ministrowi projekt raportu o stanie ochrony puszczy jako dziedzictwa UNESCO. Zespół zostanie rozwiązany z dniem zakończenia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 r. Przyszłoroczna sesja odbędzie się w Krakowie.

Przygotowanie zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa zapowiedział pod koniec lipca wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. "To zadanie, z którego chcemy się wywiązać" - zapewniał wówczas.

Obradujący w lipcu br. Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o pozostawieniu Puszczy Białowieskiej na Liście Światowego Dziedzictwa. Do dyskusji na temat puszczy komitet powróci w przyszłym roku.

Źródło artykułu:PAP
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także