Trwa ładowanie...
d307ehn

MŚ ws. wprowadzenia zakazu GMO w Polsce (komunikat)

...

d307ehn
d307ehn

08.10. Warszawa - Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska informuje:

Na wprowadzenie całkowitego zakazu GMO w Polsce nie pozwala prawo Unii Europejskiej. Jednak Polsce udało się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie możliwości tworzenia lokalnych stref wolnych od GMO. To jedna z najważniejszych zmian przygotowanej w Ministerstwie Środowiska ustawy o GMO, która wkrótce będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Ministerstwo Środowiska przygotowało we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, regulującej całościowo kwestie związane z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi w Polsce i dostosowującej polskie prawo do wymogów Unii. Wkrótce projekt będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Ustawa zakłada m.in. możliwość tworzenia stref wolnych od GMO. Strefę taką będzie mogła utworzyć grupa posiadaczy gospodarstw rolnych z własnej inicjatywy. W ten sposób tworzy się przejrzysty system gwarantujący rolnikom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, który jednocześnie umożliwia wyłączanie pewnych obszarów spod upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.

d307ehn

Dodatkowo ustawa wprowadzi ułatwienia dla profesjonalnych badań naukowych w zakresie GMO w systemach zamkniętych, zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa związanego ze stosowaniem GMO oraz ułatwi dostęp do kompleksowych informacji na ten temat.

Projekt ustawy podlegał tzw. notyfikacji technicznej i uzyskał akceptację Komisji Wspólnot Europejskich. Tym samym projekt jest w pełni zgodny z prawem wspólnotowym.

Dodatkowo w nowej ustawie o GMO określono przypadki, w których minister rolnictwa będzie miał możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu uprawy określonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych, będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do obrotu z możliwością uprawy.

Wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania GMO w Polsce nie jest możliwe ze względu na prawo Unii Europejskiej w tym zakresie. Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska umożliwia wprowadzenie czasowego ograniczenia lub zakazu stosowania poszczególnych organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w przypadku uzyskania wyników wskazujących na niekorzystne oddziaływanie danego organizmu genetycznie zmodyfikowanego i jego zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.

d307ehn

Zgodnie z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "zamierzone uwalnianie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w rozumieniu dyrektywy 2001/18/WE nie może być utożsamiane z komercyjną uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych". Oznacza to, że przepisy zawarte w części B oraz odpowiednich załącznikach do dyrektywy 2001/18/WE nie mają zastosowania do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. W konsekwencji przepisy ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, wdrażające część B dyrektywy 2001/18/WE, nie mogą stanowić podstawy do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce.

Nieprawdą jest wiec, że polski rząd ignoruje głosy tej części polskiego społeczeństwa, która przeciwna jest GMO. Przygotowywana regulacja, zgodnie ze strategią rządową dotyczącą GMO, zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa stosowania GMO (np. w przypadku stwierdzenia określonych zagrożeń umożliwi wprowadzenie zakazu stosowania danego produktu GM lub uprawy określonej rośliny transgenicznej), umożliwiając jednocześnie dalsze rzetelne badania w tym obszarze.

W Polsce obowiązuje ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233), a także ustawa z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271).

d307ehn

Obecnie we Wspólnocie można uprawiać kilkadziesiąt odmian kukurydzy MON810 (jest to jedyny produkt GM dopuszczony do obrotu z możliwością uprawy). Zgodnie z prawem wspólnotowym rośliny genetycznie zmodyfikowane mogą być uprawiane, jeśli zostały dopuszczone do obrotu z możliwością uprawy decyzją właściwego organu Unii Europejskiej. Takie uprawy nie podlegają konieczności formalnych zgłoszeń.

Więcej o GMO: http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d307ehn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d307ehn