Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t

MSW: 3 tygodnie na złożenie wniosku o abolicję (komunikat)

...
Share
dbtnh0t

05.06. Warszawa - MSW informuje:

Tylko do 2 lipca br. cudzoziemcy mogą składać wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Wnioski rozpatrują wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Aktualnie o abolicję stara się ponad 7 tys. cudzoziemców. Dotychczas, w ramach tegorocznej abolicji trwającej od stycznia br. swój pobyt zalegalizowało ponad 2 tys. osób, w tym w większości obywatele Ukrainy, Wietnamu i Armenii. Na decyzję w sprawie abolicji oczekują cudzoziemcy, pochodzący m.in. z Rosji, Chin, Białorusi czy Pakistanu.

Według aktualnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców o abolicję ubiega się ponad 7 tys. osób (7140). To więcej niż łączna liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców podczas ostatnich abolicji z 2003 roku oraz 2007/2008 roku. Odnotowano wówczas łącznie 5541 wniosków o abolicję (3508 w 2003 roku oraz 2033 na przełomie 2007/2008 roku).

dbtnh0t

Wnioski o abolicję można składać jeszcze do 2 lipca br. Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (5572), a także do wojewodów: łódzkiego (325), śląskiego (182), lubelskiego (164), dolnośląskiego (164), wielkopolskiego (144) i podlaskiego (116). Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1799), Ukrainy (1565), Pakistanu (1110), Armenii (574), Chin (350), Indii (337), Egiptu (327), Rosji (200).

Abolicja została przyznana ponad 2 tys. cudzoziemców. Pobyt w Polsce zalegalizowali w większości obywatele m.in. Ukrainy (791), Wietnamu (501), Armenii (303). Najwięcej pozytywnych decyzji w sprawie abolicji wydał wojewoda mazowiecki (1423).

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także m.in. odwiedzając, prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę internetową abolicja.gov.pl. Od początku akcji abolicyjnej w Polsce działa także specjalna infolinia dla cudzoziemców: (22) 60 175 25.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

dbtnh0t

nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu oraz wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ stav/

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t