Trwa ładowanie...
d20qd6l

MSW ws. bezpieczeństwa imprez masowych (komunikat)

...

Share
d20qd6l

13.12. Warszawa - MSW informuje:

Spada przestępczość na stadionach, w 2012 r. było o 232 incydenty mniej niż w 2011 r. W tym roku odbyło się 1 tys. 401 masowych imprez sportowych oraz około 1 tys. 300 meczów piłki nożnej - wynika z materiału opracowanego przez Komendę Główną Policji, przekazanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

1 tys. 401 imprez masowych i 1 tys. 282 meczów piłki nożnej

d20qd6l

W całym kraju od początku roku do października br. odbyło się łącznie 1401 masowych imprez sportowych (bez meczów piłki nożnej), z których 17 imprez miało status podwyższonego ryzyka. W tym samym czasie rozegrano w sumie 1282 mecze piłki nożnej (w tym m.in. 178 Ekstraklasy, 247 I ligi i 441 II ligi). Spośród 1282 meczów piłki nożnej, 221 było meczami podwyższonego ryzyka. Porównując aktualne dane do roku poprzedniego pod kątem liczby incydentów naruszających przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych przed, w trakcie i po meczu, w większości komend wojewódzkich odnotowano spadki. Jedynie Komenda Stołeczna Policji oraz komendy wojewódzkie: w Łodzi i Krakowie odnotowały w 2012 r. większą niż w 2011 roku liczbę takich zdarzeń.

Według danych Komendy Głównej Policji, tylko w pierwszym półroczu tego roku w zabezpieczanie meczów piłki nożnej zaangażowanych było ponad 152 tys. policjantów. Natomiast ponad 17 tys. funkcjonariuszy policji zabezpieczało w tym czasie przejazdy kibiców na mecze. Policja poniosła w okresie półrocza 2012 r. łącznie ponad 26 mln 612 tys. zł na zabezpieczanie meczów piłki nożnej, z czego ponad 20 mln 104 tys. zł to wydatek zabezpieczenia meczów podwyższonego ryzyka. Ponad 1 mln 482 tys. zł wyniosły koszty zabezpieczenia przez policję przejazdu kibiców.

Wykroczenia popełniane podczas imprez masowych

Najczęstsze przestępstwa związane z łamaniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dotyczą m.in. wdzierania się na teren podczas imprezy sportowej, rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie, naruszenia nietykalności osób wchodzących w skład służby porządkowej, zakrywanie twarzy - stanowią blisko 64 proc. ogółu wszystkich przestępstw (w 2011 r. było to 79,6 proc.). Pozostałe przestępstwa, do których dochodzi podczas imprez masowych, polegają na wnoszeniu lub posiadaniu m.in. wyrobów pirotechnicznych, niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych - to ponad 33 proc. ogółu wszystkich przestępstw (w 2011 r. - było to 16,3 proc.).

d20qd6l

W okresie od stycznia do września br. najwięcej tego typu przestępstw stwierdzono w województwach: pomorskim - 143 przestępstwa, w kujawsko-pomorskim - 89 przestępstw oraz w stolicy - 61 przestępstw.

W 2012 r. zakończono 381 postępowań w sprawie przestępstw popełnianych, w związku z imprezą masową, w tym 111 zakończyło się w trybie przyspieszonym.

Policja skierowała łącznie 35 wniosków o zastosowanie wobec klubu kary zakazu organizowania rozgrywek piłki nożnej, w tym najwięcej, bo 17 wniosków do Związków Piłki Nożnej, pozostałe m.in. 11 wniosków do Ekstraklasy, a 5 do wojewodów. W tym czasie zostało orzeczonych 20 zakazów.

Strategia działań policji w sezonie piłkarskim 2012/2013

d20qd6l

W ramach ściślejszej współpracy, policja podejmuje działania na rzecz większej integracji wszystkich podmiotów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej. Na poziomie centralnym odbywają się także spotkania kierownictwa policji z udziałem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz przedstawicielami Ekstraklasy SA.

Policja zwraca uwagę na duże znaczenie współpracy z władzami samorządowymi i klubami piłkarskimi, w celu właściwej edukacji młodzieży, zainteresowanej futbolem i uczestniczącej w meczach piłki nożnej.

Policja prowadzi stały monitoring imprez masowych oraz współpracuje ściśle z wojewodami podczas organizacji imprezy masowej i w czasie jej trwania tak, aby zapewnić bezpieczny przebieg wszystkim jej uczestnikom. W przypadku wystąpienia incydentów zakłóceń porządku i bezpieczeństwa publicznego z udziałem agresywnych kibiców, policja podejmuje odpowiednie działania, np. wnioskuje o ograniczenie dostępności stadionów.

Policja przypomina, że przenoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej wyłącznie na policję, jest niezgodne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania, odpowiada jej organizator.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l