Trwa ładowanie...
d24ii1z

MSW: zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców (komunikat)

...

d24ii1z
d24ii1z

14.12. Warszawa - MSW informuje:

Dziś (14 grudnia br.) Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych wziął udział w otwarciu nowej placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo będzie w niej pełnić służbę około 150 funkcjonariuszy. Podczas konferencji prasowej szef MSW poinformował również o propozycjach zmian w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. To efekt kontroli przeprowadzonych przez ministerstwo w tych placówkach.

W otwarciu placówki wzięli również udział: Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz gen. bryg. SG Dominik Tracz, komendant główny Straży Granicznej.

Nowa placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej będzie 20-ą placówką funkcjonującą w strukturach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Swoim zasięgiem obejmie powiaty: radzyński i łukowski oraz częściowo bialski, łosicki i parczewski. Docelowo będzie w niej pełnić służbę około 150 funkcjonariuszy.

d24ii1z

Do głównych zadań nowej placówki w Białej Podlaskiej będzie należeć m.in.: prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz kontroli pod kątem ujawniania przestępstw granicznych na głównych szlakach komunikacyjnych, działalność związana z rozpoznaniem migracyjnym, obsługa ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców, prowadzenie postępowań karnych i administracyjnych pozostających we właściwościach Straży Granicznej.

Dotychczas w Białej Podlaskiej, jako samodzielna komórka organizacyjna Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonował ośrodek strzeżony dla cudzoziemców. W przeciwieństwie do innych ośrodków m.in. w Kętrzynie, Białymstoku, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim, które działają na terenie komend oddziałów Straży Granicznej, ośrodek strzeżony dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej działał w odległości ponad 120 km od macierzystej jednostki w Chełmie, gdzie komendę ma Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Utworzenie placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej umożliwiło włączenie w jej struktury organizacyjne istniejącego tam ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców, co w rezultacie usprawni realizację zadań Straży Granicznej.

Siedziba nowej placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej znajdują się na terenie kompleksu budynków oddanych do użytku w 2007 roku. W skład kompleksu wchodzi min.: budynek ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców, w którym przebywa aktualnie blisko 100 osób.

Podczas konferencji prasowej w Białej Podlaskiej minister Jacek Cichocki poinformował również o propozycjach zmian w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

d24ii1z

- Chcemy udostępnić raport MSW opinii publicznej do końca grudnia. Raport najpierw zostanie przekazany do Straży Granicznej, aby formacja, która prowadzi ośrodki strzeżone dla cudzoziemców mogła się z nim wcześniej zapoznać - powiedział Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych.

Raport i propozycje zmian w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców są efektem kontroli MSW, które zostały przeprowadzone w tych placówkach.

Kontrole były prowadzone w listopadzie br., z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W wizytach brali udział także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zespół kontrolny, oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach, sprawdzał także m.in. sytuację dzieci tam przebywających, w tym dostęp do edukacji, kontakt cudzoziemców z bliskimi czy korzystanie m.in. z telefonów komórkowych.

d24ii1z

Po kontrolach również przedstawiciele organizacji pozarządowych przygotowali własny raport.

- Chcemy w połowie stycznia spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i porozmawiać o sytuacji cudzoziemców, przebywających w ośrodkach strzeżonych. Naszym celem jest wspólne przeanalizowanie wniosków płynących z tych dwóch raportów pokontrolnych - zapowiedział szef MSW.

Minister przypomniał, że każdorazowo cudzoziemiec jest umieszczany w ośrodku strzeżonym na podstawie postanowienia sądu. Straż Graniczna prowadzi te ośrodki od 5 lat. - Zostały one przejęte od policji w tzw. "reżimie aresztu". My, jako MSW, chcemy odejść od tej formy prowadzenia ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców - podkreślił minister Jacek Cichocki.

d24ii1z

Propozycje ministerstwa zakładają m.in. ograniczenie liczby krat w ośrodkach i możliwość swobodnego przemieszczania się cudzoziemca wewnątrz budynku, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Minister Jacek Cichocki poinformował, że zgodnie z propozycjami MSW, dzieci będą umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach - w Kętrzynie i Białej Podlaskiej.

- Ośrodek w Lesznowoli zostanie gruntownie wyremontowany i przebudowany. W obecnym stanie obiekt ten nie spełnia warunków pod kątem pobytu rodzin z dziećmi, dlatego nie będą one tam kierowane - zaznaczył szef MSW.

d24ii1z

Ministerstwo planuje, że ośrodki w Kętrzynie i Białej Podlaskiej będą odpowiednio przygotowane i wyposażone pod kątem możliwości przyjęcia rodzin z dziećmi. Dzieci przebywające w tych ośrodkach będą brały udział w zajęciach dydaktycznych, które będą prowadzone przez wykwalifikowaną i znającą odpowiednie języki obce kadrę.

Minister spraw wewnętrznych po raz kolejny podkreślił, że priorytetem resortu jest skrócenie do niezbędnego minimum okresu, w którym dzieci będą przebywały w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dlatego postępowania, które dotyczą rodzin z dziećmi będą prowadzone w pierwszej kolejności tak, aby jak najszybciej można było podjąć decyzję dotyczącą statusu cudzoziemców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało również projekt ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że dzieci do 13 roku życia nie będą umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

d24ii1z

- Ze statystyk wynika, że liczba dzieci umieszczanych w ośrodkach strzeżonych systematycznie spada. W 2010 r. przebywało w nich 269 dzieci, a w 2011 r. 187. Natomiast do listopada tego roku w ośrodkach było 121 dzieci - powiedział minister Jacek Cichocki.

Resort spraw wewnętrznych zamierza również przeanalizować wewnętrzne przepisy obowiązujące w ośrodkach, które do tej pory opierały się o tzw. "reżim aresztu". Po analizie przepisy zostaną uporządkowane i ujednolicone tak, aby ośrodki były jak najbardziej przyjazne cudzoziemcom przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Mając na względzie dobro cudzoziemców oraz chcąc polepszyć relacje pomiędzy osobami przebywającymi w ośrodkach a funkcjonariuszami Straży Granicznej i personelem cywilnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce położyć większy nacisk na odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie i szkolenia strażników granicznych i pracowników ośrodka.

Propozycja MSW zakłada przygotowanie pakietu szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Szkolenia te mają na celu podniesienie kompetencji strażników granicznych w kwestiach wielokulturowości oraz zwiększyć ich wrażliwość w kontaktach z cudzoziemcami. Funkcjonariusze zostaną również objęci szkoleniami językowymi.

- Do opracowania takiego pakietu szkoleń chcemy zaprosić organizacje pozarządowe. Wspólnie mamy nadzieję przygotować funkcjonariuszy do dobrej współpracy z cudzoziemcami, znajdującymi się w różnej, niekiedy trudnej sytuacji życiowej - poinformował szef MSW.

Minister Jacek Cichocki zapowiedział też wizyty studyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w innych krajach. Wizyty te będą miały na celu tzw. "wymianę dobrych praktyk" i następnie zastosowanie ich w polskich placówkach.

Zgodnie z planami MSW, za sprzątanie i utrzymanie czystości w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców będą odpowiedzialne osoby zatrudnione w ośrodku lub zewnętrzne firmy sprzątające. Na przykład firmy sprzątające będą odpowiedzialne za utrzymanie czystości w toaletach. Do tej pory kwestia ta mogła budzić zastrzeżenia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe cudzoziemców przebywających w ośrodkach i fakt, że w niektórych kulturach sprzątanie toalet przez mężczyzn jest niezgodne z ich systemem wartości.

Podczas konferencji prasowej szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala poinformował, że od początku roku do dziś (14 grudnia br.) wnioski o nadanie statusu uchodźcy złożyło 10 tys. 13 cudzoziemców. Wśród nich najwięcej było obywateli Federacji Rosyjskiej - około 5 tys. oraz obywateli Gruzji - około 3 tys.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ sewa/

d24ii1z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d24ii1z