Trwa ładowanie...
d2vfo49
d2vfo49

MSWiA: 914 wniosków w drugiej edycji "schetynówek" (komunikat)

...
Share
d2vfo49

07.11. Warszawa - Rzecznik prasowy MSWiA informuje:

31 października br. wojewodowie ogłosili wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wpłynęło 914 wniosków spełniających wymogi formalne. Największą ilość wniosków zgłosiły samorządy z województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie z budżetu państwa w 2012 r. inwestycji drogowych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój trwał od 7 września do 5 października br. Powołane przez wojewodów komisje oceniły wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 914 wniosków spełniło wymogi formalne, w tym 643 dotyczyły dróg gminnych, a 271 - powiatowych. Najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym zgłosiły gminy i powiaty w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim.

d2vfo49

Wnioskodawcy będą mogli zgłaszać zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia. Komisje wojewódzkie rozpatrzą wszystkie zastrzeżenia i ostateczne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 30 listopada br. Na ich podstawie wojewodowie, w ramach przewidzianych dla województw środków budżetu państwa na dotacje celowe, ustalą i przedstawią do zatwierdzenia ministrowi spraw wewnętrznych i administracji listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w 2012 r.

Analiza wskazuje na znaczne przekroczenie kwoty dotacyjnej we wszystkich województwach. Zmiana propozycji wkładu własnego i dotacji z budżetu państwa spowodowała jedynie spadek zainteresowania tym programem w biednych gminach wiejskich. Efektem jest przeniesienie dotacji z budżetu państwa do bardziej zamożnych gmin.

Realizacja rządowego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój zakłada modernizację i rozbudowę ponad 13 tys. km dróg lokalnych, gminnych i powiatowych do końca 2015 r. W 2012 roku planowana jest modernizacja i rozbudowa dróg lokalnych o łącznej długości około 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych corocznie około 4 tys. km dróg lokalnych.


W latach 2009-2010, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, wyremontowano, przebudowano lub wybudowano 5,6 tys. km dróg. Początkowo planowano, że w trzech edycjach programu (lata 2009-2011) inwestycje obejmą 6 tys. km dróg lokalnych, ostatecznie uda się zmodernizować około 8 tys. km. Dotychczasowy etap programu zakończy się w 2011 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49