Trwa ładowanie...
dchypin
dchypin
espi

MSX RESOURCES SA - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)

MSX RESOURCES SA - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dchypin

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MSX RESOURCES SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MSX RESOURCES S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, która jest organem uprawniony do wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014; Spółka dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego za rok 2014 i ustala datę jego przekazania na dzień 30 kwietnia 2015 roku. W związku ze zmianą tego termin, Spółka jest zobowiązana do opublikowania raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku, który zostanie przekazany w dniu 2 marca 2015 roku. W związku z powyższym terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku są następujące: ? Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 2 marca 2015 r. ? Raport Roczny za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 r. ? Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok - 30 kwietnia 2015 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r. ? Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r. ? Skonsolidowany raport
kwartalny za III kwartał 2015 r. - 16 listopada 2015 r. Emitent informuje również, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku; skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio skrócone kwartalne i półroczne informacje finansowe i zgodnie z § 83 w/w rozporządzenia nie będą publikowane odrębne raporty kwartalne i półroczne Emitenta. Podstawa prawna: §103 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MSX RESOURCES SA
(pełna nazwa emitenta)
MSX RESOURCES SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-761 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Belwederska 23
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Wielkosław Staniszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dchypin

Podziel się opinią

Share
dchypin
dchypin