Trwa ładowanie...
d1xzgwb
d1xzgwb
espi

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu. (64/2011)

MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu. (64/2011)
Share
d1xzgwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | k | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Z uwagi na omyłkę pisarską w treści raportu bieżącego nr 64/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. przekazuje do wiadomości publicznej skorygowany raport bieżący nr 64/2011 o następującej treści: Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka, Multimedia) informuje, iż w dniu 3 listopada 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 4 dokonało następujących zmian w Statucie Spółki: dotychczasowy § 7 ust. 2 i 3 Statutu Multimedia Polska S.A. otrzymał następujące brzmienie: 2. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela. 3. Akcje na okaziciela mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje imienne." Jednocześnie, w związku z dokonaną zmianą Statutu Spółki, na mocy ww. uchwały, Walne Zgromadzenie uchwaliło treść tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającą zmianę dokonaną w § 7 ust. 2 i 3 Statutu. Treść ujednoliconego tekstu Statutu Spółki przekazujemy w załączeniu. Zmiany dokonane ww.
uchwałą wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 2 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | tekst jednolity Statutu MMP SA.pdf | tekst jednolity statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MULTIMEDIA POLSKA S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-341 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tadeusza Wendy 7/9
(ulica) (numer)
022 5538600 022 5538603
(telefon) (fax)
sekretariat.zarzadu@multimedia.pl www.multimedia.pl
(e-mail) (www)
5861044881 190007345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Andrzej Rogowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xzgwb

Podziel się opinią

Share
d1xzgwb
d1xzgwb