Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

MURAPOL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015) - EBI

MURAPOL - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk
CATALYST
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Murapol S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: - raport roczny za 2014 r. przekazany zostanie w dniu 30 czerwca 2015 r. - raport półroczny za I półrocze 2015 r. przekazany zostanie w dniu 30 września 2015 r. Podstawa prawna: § 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk