Trwa ładowanie...
dulsecl

MUZA - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (2/2...

MUZA - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (2/2013)

Share
dulsecl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MUZA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MUZA S.A. (Emitent) przekazuje wykaz informacji, przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2012. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2012 dostępne są na stronie internetowej Emitenta, pod adresem: www.muza.com.pl. Zarząd MUZA S.A. zwraca jednocześnie uwagę, iż informacje zawarte w niektórych z wymienionych raportów obecnie mogą być już nieaktualne. RAPORTY BIEŻĄCE Nr Data Tytuł raportu 1. 03.01.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 2. 03.01.2012 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. 3. 03.01.2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 4. 05.01.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 5. 05.01.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia - nabycie akcji od Domu Maklerskiego 6. 10.01.2012 Skup
akcji własnych w celu umorzenia 3. 23.01.2012 Korekta raportu bieżącego nr 3 (3/2012) 7. 23.01.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 8. 31.01.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 9. 07.02.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 10. 14.02.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 11. 21.02.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 12. 02.03.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 13. 02.03.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia- nabycie akcji od Domu Maklerskiego 14. 13.03.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 15. 20.03.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 16. 05.04.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 17. 10.04.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 18. 16.04.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 19. 24.04.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 20. 07.05.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 21. 14.05.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 22. 15.05.2012 Informacja o zawarciu znaczącej umowy 23. 21.05.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 24. 29.05.2012 Skup
akcji własnych w celu umorzenia 25. 01.06.2012 Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MUZA S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku oraz projekty uchwał 25 01.06.2012 Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 26. 04.06.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 27. 12.06.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 28. 14.06.2012 Informacja o powołaniu osób zarządzających 29. 19.06.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 30. 25.06.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 31. 29.06.2012 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 29.06.2012 r. 32. 03.07.2012 Skup akcji własnych w celu umorzenia 33. 06.07.2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2012 roku 34. 06.07.2012 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych 35. 10.07.2012 Nabycie akcji od Domu Maklerskiego oraz zakończenie programu skupu akcji własnych 36.
10.07.2012 Przyjęcie programu skupu akcji własnych 37. 17.07.2012 Skup akcji własnych 38. 30.07.2012 Skup akcji własnych 38. 30.07.2012 Korekta raportu bieżącego nr 38/2012 39. 06.08.2012 Skup akcji własnych 40. 13.08.2012 Skup akcji własnych 41. 21.08.2012 Skup akcji własnych 41. 27.08.2012 Korekta raportu bieżącego nr 41/2012 42. 27.08.2012 Skup akcji własnych 43. 03.09.2012 Skup akcji własnych 44. 07.09.2012 Informacja dotycząca korekty skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r. 45. 10.09.2012 Skup akcji własnych 46. 17.09.2012 Skup akcji własnych 47. 25.09.2012 Skup akcji własnych 48. 02.10.2012 Skup akcji własnych 49. 09.10.2012 Skup akcji własnych 50. 16.10.2012 Skup akcji własnych 51. 23.10.2012 Skup akcji własnych 52. 29.10.2012 Skup akcji własnych 53. 05.11.2012 Skup akcji własnych 54. 13.11.2012 Skup akcji własnych 55. 19.11.2012 Skup akcji własnych 56. 26.11.2012 Skup akcji własnych 57. 03.12.2012 Skup akcji własnych 58. 10.12.2012 Skup akcji własnych 59. 17.12.2012 Skup akcji własnych RAPORY
OKRESOWE Data Rodzaj raportu 29.02.2012 Rozszerzony skonsolidowany za IV kwartał 2011 r. 30.04.2012 Roczny jednostkowy za 2011 r. 30.04.2012 Roczny skonsolidowany za 2011 r. 15.05.2012 Rozszerzony skonsolidowany za I kwartał 2012 31.08.2012 Półroczny skonsolidowany za 2012 r. 14.11.2012 Rozszerzony skonsolidowany za III kwartał 2012 Jednocześnie Zarząd MUZA S.A. informuje, że raport bieżący nr 44/2011 wysłany 03.01.2012 powinien mieć numer 1/2012 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dulsecl

| | | MUZA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MUZA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-590 | | Warszawa, | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Marszałkowska | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 621 17 75 | | 629 23 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | muza@muza.com.pl | | muza.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-42-80 | | 001378210 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Marcin Garliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dulsecl

Podziel się opinią

Share
dulsecl
dulsecl