Trwa ładowanie...
d2ncof8

MYSŁAW - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu i ... - EBI

MYSŁAW - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. (5/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (?Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku otrzymał informację, o podjęciu, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 lutego 2015 roku, uchwały nr 161/2015, w sprawie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta, w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014.. Poniżej Emitent przekazuje,do publicznej wiadomości treść wymienionej uchwały. Uchwała nr 161/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014. §1 1. W związku z nieprzekazaniem przez spółkę Zakłady Mięsne Mysław S.A. w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót następującymi instrumentami finansowymi tej spółki w alternatywnym systemie obrotu: 1) akcjami, oznaczonymi kodem ?PLZMMM000031? 2) obligacjami, oznaczonymi kodem ?PLZMMM000015? 3) obligacjami, oznaczonymi kodem ?PLZMMM000023?. 2. Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A., o których mowa w ust. I., obowiązuje w okresie od dnia 18.02.2015 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku 2014. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe spółki Zakłady Mięsne Mysław S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Z upoważnienia Krystyna Pustelnik Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lucjan Pilśniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8