Trwa ładowanie...
d3dnvhq

Nastroje społeczne Polaków w XII pogarszają się - TNS OBOP

19.12. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne Polaków w grudniu pogarszają się w porównaniu z listopadem - wynika z sondażu TNS OBOP. O 6 punktów proc. zwiększył się odsetek osób...

Share
d3dnvhq

19.12. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne Polaków w grudniu pogarszają się w porównaniu z listopadem - wynika z sondażu TNS OBOP. O 6 punktów proc. zwiększył się odsetek osób pesymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce. W grudniu zanotowano także znaczne pogorszenie wskaźników netto, w szczególności stanu gospodarki, który spadł o 22 pkt. proc.

"Dwie trzecie Polaków (64 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Odmiennego zdania jest co piąty badany (24 proc.). 12% Polaków nie ma opinii na ten temat" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z listopadem br. nastroje społeczne Polaków pogorszyły się. O 6 punktów proc. zmniejszył się odsetek osób optymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce przy jednoczesnym wzroście o 6 punktów proc. pesymistycznych opinii na ten temat" - dodano.

d3dnvhq

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

.
IV'11 V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11 XI'11 XII'11
w
dobrym 20% 22% 22% 27% 23% 31% 35% 30% 24%
.
w złym 70% 65% 68% 61% 64% 56% 51% 58% 64%
.
brak
zdania 10% 13% 10% 12% 13% 13% 14% 12% 12%

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Polska gospodarka przeżywa kryzys - tak uważa zdecydowana większość społeczeństwa (71 proc.). O tym, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju mówi co czwarty badany (24 proc.) ale tylko 2 proc. respondentów uważa, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju. 5 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat" - napisano.

d3dnvhq

"W grudniu opinie Polaków na temat obecnego stanu gospodarki kraju są znacznie gorsze niż miesiąc wcześniej. Odnotowano wzrost (o 11 punktów proc.) odsetka opinii negatywnych i jednocześnie spadek (o 9 punktów proc.) udziału ocen pozytywnych" - dodano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

"Materialne warunki życia ludności nie zmienią się w ciągu trzech lat - twierdzi tak 29 proc. społeczeństwa. 13 proc. ankietowanych jest przekonanych, że sytuacja materialna w naszym kraju poprawi się. Przeciwnego zdania jest 54 proc. ankietowanych, z czego 41 proc. twierdzi, iż w najbliższych trzech latach warunki życia ulegną pewnemu, a zdaniem 13 proc. znacznemu pogorszeniu. 4 proc. badanych nie wypowiada się w ogóle na ten temat" - napisano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

d3dnvhq

"W grudniu br., tak jak w poprzednich miesiącach, ankietowani negatywnie oceniają wszystkie trzy badane aspekty. Zarówno oceny netto kierunku zmian w kraju, jak i stanu gospodarki oraz prognozy co do zmian materialnych warunków życia ludzi w ciągu najbliższych 3 lat przyjmują wartości ujemne, co oznacza, że liczba negatywnych opinii nadal przeważa nad pozytywnymi" - napisano w raporcie.

"W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca, oceny netto wszystkich trzech wskaźników znacznie się pogorszyły. Wskaźnik netto kierunku zmian w kraju zmniejszył się o 12 punktów proc., stanu gospodarki o aż 22 punkty proc., natomiast ocena netto 3 - letniej prognozy materialnych warunków życia pogorszyła się o 19 punktów proc." - dodano.

OCENY
NETTO V'11 VI'11 VII'11 VIII'11 IX'11 X'11 XI'11 XII'11
.
KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -43 -46 -34 -41 -25 -16 -28 -40
.
STAN
GOSPODARKI -31 -28 -25 -30 -17 -24 -25 -47
.
3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -23 -21 -17 -24 -15 -13 -22 -41
.
dane w pkt. proc.

8-11 grudnia 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ osz/

d3dnvhq

Podziel się opinią

Share
d3dnvhq
d3dnvhq