Trwa ładowanie...
d3k4ny4
espi

NAVIMOR-INVEST - Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji. (3/2013)

NAVIMOR-INVEST - Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji. (3/2013)
Share
d3k4ny4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał w dniu 15 stycznia 2013 roku zawiadomienia, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu u Emitenta, dotyczące objęcia 7 500 akcji serii "D" Emitenta oraz zawarcia transakcji nabycia 645 akcji Emitenta, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 EURO. Umowa objęcia 7 500 akcji zwykłych na okaziciela serii " D" zawarta została w dniu 12 lipca 2012 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,20 zł za akcję. Akcje wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dniu 13 listopada 2012r. Zawarcie transakcji nabycia 645 akcji zwykłych na okaziciela NAVIMOR-INVEST S.A. nastąpiło w dniu 19 lipca 2012r., na rynku NewConnect w trybie sesji giełdowych, z czego: 325 akcji nabyto w cenie 4,70 zł za jedną akcję, 310 akcji nabyto w cenie 5,40 zł za jedną akcję i 10 akcji nabyto w cenie 5,40 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3k4ny4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2013-01-15 Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k4ny4

Podziel się opinią

Share
d3k4ny4
d3k4ny4